Żywność ekologiczna gwarancją zdrowia i dobrego smaku

Żywność ekologiczna gwarancją zdrowia i dobrego smaku

31 maja 2021 r. wiceminister Ryszard Bartosik uczestniczył w konferencji “Żywność ekologiczna gwarancją zdrowia i dobrego smaku”, zorganizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Kierunki i źródła wsparcia sektora ekologicznego w Polsce” sekretarz stanu podkreślił znaczenie rolnictwa ekologicznego w polityce Unii Europejskiej, które opiera się na czterech filarach: Zielonym Ładzie (Green Deal), Strategii na rzecz Bioróżnorodności, Strategii Od Pola do Stołu (Farm to Fork) oraz Planie Działań dla Produkcji Ekologicznej Komisji Europejskiej.

Wiceminister uwypuklił też cele stojące przed rolnictwem Unii Europejskiej – wśród nich między innymi: ograniczenie stosowania pestycydów o 50% i ryzyka związanego z ich stosowaniem, ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20%, ograniczenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w hodowli zwierząt gospodarskich i akwakulturze o 50% oraz prowadzenie produkcji ekologicznej na co najmniej 25% powierzchni wszystkich użytków rolnych UE połączone ze znacznym wzrostem akwakultury.

Sekretarz stanu omówił „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027”. Wyżej wymieniony plan ma na celu: transfer wiedzy poprzez działania doskonalące oraz informacyjne i promocyjne, innowacje w produkcji ekologicznej, wsparcie producentów ekologicznych, a także utrzymanie zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego.

Wiceminister w swoim wystąpieniu przybliżył również projektowane rozwiązania i ułatwienia dla rolników zawarte w nowej ustawie o rolnictwie ekologicznym: wsparcie do wykorzystania ekologicznego materiału siewnego roślin, możliwość stosowania nawozów dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym w innych państwach UE, wyłączenie opiniowania wniosków o odstępstwa przez jednostki certyfikujące, wsparcie do wykorzystania żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach oraz ułatwienia w nabywaniu uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego.

Spotkanie miało na celu poszerzenie świadomości w obszarach zdrowej żywności oraz ekologii w żywieniu. Konferencja była transmitowana na żywo i zgromadziła liczne grono zainteresowanych.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł