Zmiana ustawy o paszach

Zmiana ustawy o paszach

Rada Ministrów  6 listopada przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zaproponowano zmianę terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych. Termin ten zostanie przesunięty z 1 stycznia 2019 r. na 1 stycznia 2021 r.

Ponadto, w  ramach ograniczania stosowania w żywieniu zwierząt białka genetycznie modyfikowanego, a co za tym idzie zmniejszania krajowego deficytu białka paszowego, zaproponowano przepis dający możliwość określenia kierunków działań dotyczących ograniczenia deficytu białka.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów strefy umiarkowanej, występuje niedobór białka paszowego, a podaż z polskiej produkcji materiałów paszowych od lat nie pokrywa krajowego zapotrzebowania na białko paszowe.

Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi toczą się obecnie prace i badania, których celem jest określenie możliwości zwiększonego wykorzystania rodzimych surowców białkowych, aby zastąpić nimi – sukcesywnie i w możliwie najkrótszym czasie – importowaną modyfikowaną śrutę sojową.

Odroczenie terminu wejścia w życie zakazu ma umożliwić zachowanie konkurencyjnej pozycji krajowym producentom żywności, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Źródło: KPRM

Udostępnij artykuł