Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu

Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu

7 stycznia 2020 r. o godzinie 11.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu”.

 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, a hasło przewodnie wydarzenia brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Konferencja „Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu” jest wydarzeniem inaugurującym obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin  w Polsce.

Obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin są niepowtarzalną okazją do  przypomnienia społeczeństwom i politykom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.

Konferencja organizowana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie okazją do zainicjowania cyklu wydarzeń promujących tematykę zdrowia roślin i popularyzujących wiedzę o tym, że zdrowe rośliny mogą wspomagać ludzi w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu, deficytu wody i erozji gruntów, a dzięki temu, w staraniach o wyeliminowanie głodu, niedożywienia i ubóstwa na świecie.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Udostępnij artykuł