Zdrowe gleby – nowa strategia UE na rzecz ochrony gleb - konsultacje publiczne

Zdrowe gleby – nowa strategia UE na rzecz ochrony gleb - konsultacje publiczne

Zdrowe gleby mają zasadnicze znaczenie w realizacji celów w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Inicjatywa ta jest częścią unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Obecna strategia zostanie zaktualizowana, tak aby włączyć do niej kwestie degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi (tzw. „neutralność degradacji gruntów”).

Cele inicjatywy to:

  • ochrona żyzności gleby
  • ograniczenie erozji i uszczelniania gleby
  • zwiększenie zawartości materii organicznej
  • identyfikacja zanieczyszczonych terenów
  • rekultywacja zdegradowanych gleb
  • zdefiniowanie „dobrego stanu ekologicznego” gleb.

Konsultacje publiczne

Okres nadsyłania opinii do – 27 kwietnia 2021  (północ czasu brukselskiego)

Komisja chciałaby poznać Twoje zdanie

Podczas otwartych konsultacji publicznych można wyrazić swoje poglądy na temat poszczególnych aspektów prawa i polityki UE, zanim Komisja zakończy prace nad wnioskami ustawodawczymi.

Konsultacje odbywają się pod  tym adresem.

Źródło: KE

Udostępnij artykuł