Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

3 maja 2021 r. strona polska przesłała do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – dokument programujący wsparcie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Od tej pory trwa intensywny dialog techniczny z KE, który kończy akceptacja dokumentu przez KE (pozytywna ocena KE).

Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w KPO konieczne jest wcześniejsze przygotowanie koncepcji zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji A1.4.1. KPO pn. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

Realizacja kamienia milowego inwestycji KPO

W tym celu został opracowany projekt „Kryteriów wyboru ostatecznych odbiorców wsparcia dla przedsięwzięć w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, których przygotowanie jest zarazem realizacją jednego z kamieni milowychtej inwestycji.

Jak się włączyć w opiniowanie dokumentu?

Zapraszamy Państwa do włączenia się w opiniowanie tego dokumentu poprzez udział w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 18 kwietnia 2022 r.

W tym celu prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem i uzupełnienie poniższego formularza ankiety.

Po dodatkowe informacje zapraszamy również do kontaktu drogą e-mail lub telefonicznie: strategia@minrol.gov.pl, tel. 22 623 21 20.

Źródło: MRiRW

Udostępnij artykuł