Zajrzyjmy na pole by sprawdzić innowacyjne rozwiązania Bayer dla rolnictwa w praktyce – Konferencja Polowa 2022

Zajrzyjmy na pole by sprawdzić innowacyjne rozwiązania Bayer dla rolnictwa w praktyce – Konferencja Polowa 2022

Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle, 9 czerwca 2022 – Bayer prezentuje innowacje produktowe i technologiczne na polu, demonstrując swój wkład w zrównoważenie rolnictwa.

Firma ogłasza zarazem zobowiązanie dotyczące walki z głodem na świecie i kształtowaniem postaw społecznych w ramach realizacji wizji „Health for All, Hunger for none”.

„Spotkania w Centrach Doradztwa Technicznego pozwalają nam zaprezentować skuteczność działania naszych produktów: ich właściwości i jakość w praktyce. W tym roku w naszej lokalizacji w Chechle obok nowości Bayer w uprawie zbóż, rzepaku i kukurydzy, prezentujemy również rozwiązania cyfrowe. Dzięki nim bowiem praca rolnika staje się efektywniejsza i bardziej zrównoważona” – mówi Iwona Krych-Stec, Head of Marketing Crop Science, Bayer Polska.

Skuteczne nowości w ochronie zbóż

Na plantacji w Chechle w zbożach ozimych prezentowany jest nowy herbicyd Incelo przeciwko najczęściej występującym w zbożach chwastom trawiastym. Zabieg herbicydem Incelo wykonano wiosną w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie w dawce 0,15 kg/ha wspólnie ze wspomagaczem olejowym Biopower w dawce 1,0 l/ha  w celu zwalczenia miotły zbożowej. Herbicyd doskonale radzi sobie również z innymi chwastami trawiastymi zapewniając przy tym elastyczność dawkowania. Stosując dawkę 0,2 kg/ha skutecznie zniszczy wyczyniec polny we wczesnych fazach rozwojowych. Podwyższając dawkę preparatu do 0,33 kg/ha dodatkowo poszerza się spektrum działania o owies głuchy, życice i stokłosy. Na rynku obecny od 2022 roku.

Zastosowano tu również nowo wprowadzony na rynek regulator wzrostu Fabulis OD, który zawiera proheksadion wapnia i jako jedyny regulator wyprodukowany jest w formulacji zawiesiny olejowej OD. Przekłada się to na doskonałe pokrycie roślin cieczą roboczą oraz szybkie wchłanianie i działanie produktu oraz podwyższoną odporność na zmywanie przez deszcz. Fabulis OD dzięki odpowiednio dobranej formulacji i jej dodatkowym składnikom wyróżnia się wysokim bezpieczeństwem dla zbóż. Doskonale miesza się z innymi preparatami, które zazwyczaj są stosowane w terminie jego aplikacji, co przekłada się na redukcję kosztów ochrony i wpisuje się w założenia rolnictwa zrównoważonego, ograniczając zużycie oleju napędowego i emisję dwutlenku węgla.

Propulse 250  SE, fungicyd znany do tej pory głównie ze stosowania w rzepaku, kukurydzy czy słoneczniku, uzyskał rozszerzenie stosowania w uprawie ziemniaka przeciwko alternariozie ziemniaka. Preparat zalecany jest do stosowania w dawce 0,5 l/ha zapobiegawczo, ewentualnie w momencie wystąpienia pierwszych objawów. Termin aplikacji: od początku fazy zawiązywania bulw do fazy dojrzewania owoców i nasion  (BBCH 40-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 3, odstęp między zabiegami co najmniej 10 dni.

Propulse 250 SE jest skuteczny przeciwko dwóm formom alterarnariozy powodującym:

  • suchą plamistość liści (sprawca Aletrnaria solani)
  • brunatną plamistość liści  (sprawca Aternaria alternata)

Wysoka skuteczność Propulse 250 SE została wyróżniona najwyższą oceną w rankingu organizacji Euroblight.

W kolejnych sezonach rolnicy mogą spodziewać się nowości w ofercie fungicydów i herbicydów

Pierwsza nowość to następca fungicydu Delaro 325 SC, którą Bayer planuje wprowadzić w przyszłym sezonie. Nowy produkt, przeznaczony głównie do ochrony zbóż w pierwszym zabiegu fungicydowym T1, otrzymał dodatkową substancję aktywną – spiroksaminę, zwalczającą interwencyjnie mączniaka prawdziwego. Tak powstał preparat trzyskładnikowy o wzajemnie uzupełniających się substancjach. Protiokonazol, trifloksystrobina i spiroksamina wykazują silny efekt synergii działania, co pozwoliło na zmniejszenie ilości substancji aktywnych w gotowej do użycia  formulacji, w porównaniu do konieczności wykonania mieszanki dwóch preparatów potrzebnych do zapewnienia podobnego rezultatu ochrony.

Nowy fungicyd w szczególności sprawdzi się w przyszłości w przypadku wcześnie sianych zbóż oraz odmian wrażliwych na mączniaka prawdziwego. Współdziałające trzy składniki aktywne dobrze sprawdzą się również w walce z patogenami w drugim zabiegu T2, gdzie przydaje się szerokie spektrum działania.

Druga nowość, która w ofercie pojawi się jesienią 2023 roku, to herbicyd Mateno Duo. Rolnicy otrzymają kolejny element do walki z chwastami jesienią w zbożach ozimych. Mateno Duo zawiera aklonifen – nową substancję w zbożach, wyróżniającą się nowym odmiennym sposobem działania, przydatnym w zwalczaniu uodpornionych chwastów. W połączeniu z diflufenikanem zapewnia szerokie spektrum działania. Mateno Duo przeznaczony jest do stosowania we wszystkich zbożach ozimych. Podstawowa dawka herbicydu wynosi 0,7 l/ha.

Kompleksowe propozycje dla rzepaku

W Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle i w innych lokalizacjach CDT została wysiana kolekcja rzepaków marki Dekalb. Zwiedzając pola należy zwrócić szczególną uwagę na kluczowe produkty oferty Bayer – DK Excited i DK Plasma. Można porównać je z najnowszymi odmianami, takimi jak zarejestrowane zimą tego roku DK Exaura, DK Excentric, DK Expose, jak również tymi znanymi już od kilku sezonów – np. DK Exima czy DK Immortal CL.

Obecnie wszystkie odmiany są po okresie kwitnienia – zawiązane łuszczyny powoli rozwijają się i wypełniają ziarnem. Przebieg pogody w kolejnych tygodniach zadecyduje o wysokości plonów.

Warto pamiętać, że po serii badań DK Excited dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot (DK Exlevel, DK Expectation), co oznacza, że wydajnie wykorzystuje azot w naturalnych warunkach stresowych, a to uwidacznia się w utrzymaniu wysokiego poziomu plonowania również w niekorzystnych warunkach uprawowych.

Kolejny rok z technologią Conviso® Smart

Innowacyjna technologia ochrony buraków cukrowych przed chwastami Conviso Smart na dobre przyjęła się w Polsce. System składa się z herbicydu opartego na substancjach z grupy inhibitorów ALS oraz specjalnie wyhodowanych odmianach buraka cukrowego tolerancyjnych na wymienione substancje. Warto przypomnieć, że nowa tolerancja została znaleziona w sposób naturalny w szeroko prowadzonych hodowlach in vitro buraka przez firmę KWS. Odmiany Smart buraków cukrowych są atrakcyjne również pod względem cech użytkowych. Zwalczanie chwastów w systemie Conviso Smart jest proste. Należy zwracać uwagę na stadium rozwojowe komosy białej, która powinna mieć 2 liście właściwe w trakcie pierwszego zabiegu 0,5l/ha i maksymalnie do 4 liści w trakcie drugiego zabiegu (w takiej samej dawce). Możliwy jest również oprysk jednorazowy (1l/ha) kiedy komosa ma już 4 liście właściwe. Do każdego zabiegu warto dodać wspomagacz olejowy w dawce 1l/ha, co podniesie efekt działania herbicydu.

Plantatorzy skorzystają nie tyko na skutecznym efekcie chwastobójczym, ale również na wzroście roślin buraka niezakłóconym działaniem herbicydów, co pozwoli na pełne wykorzystanie zdolności plonowania. Z punktu widzenia ekonomii gospodarstwa mniejsza liczba zabiegów pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy oraz wykorzystanie maszyn na innych polach.

Co nowego w ofercie dla kukurydzy? 

Co roku rozszerzamy naszą ofertę odmianową kukurydzy. Testujemy i wprowadzamy na rynek nowości w różnych grupach wczesności i o różnym kierunku użytkowania. Spośród 16 odmian wysianych na plantacji w Chechle 3 odmiany planujemy wprowadzić na rynek w kolejnym sezonie.

Są to: odmiana DKC3719 – FAO 250-260 typu dent polecana do uprawy na ziarno, a także  na kiszonkę. Jest to odmiana, którą można uprawiać na różnych typach gleb, w tym słabszych. Odmiana wysoka, dobrze ulistniona, o dobrym Stay Green. Posiada mocny system korzeniowy, nie wylega.

W przyszłym roku planujemy również rozszerzyć ofertę odmianową w segmencie  kiszonkowym o dwie nowe odmiany: DKC 3513 (FAO 250-260), ziarno typu flint/dent oraz DKC3418 (FAO 240-250), ziarno typu flint/dent. Obie odmiany należą do programu hodowlanego SILO EXTRA. Odmiany wyselekcjonowane w tym programie – oprócz doskonałych parametrów agrotechnicznych – wyróżniają się pod względem cech  jakościowych kiszonki (plon ogólny suchej masy, zawartość skrobi, strawność włókna). Ponadto odmiana DKC3418 doskonale sprawdza się w użytkowaniu na biogaz.

Na plantacji kukurydzy zastosowany został również nasz nowy herbicyd powschodowy Capreno 547SC. Skutecznie i szybko zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty typu komosa, rdesty czy szarłat. Zalecamy stosowanie Capreno po wchodach kukurydzy w fazie od 3-5 liści kukurydzy w dawce od 0,22l/ha do 0,29l/ha wraz z 2 litrami wspomagacza Mero 842 EC.

Cyfrowa transformacja rolnictwa o krok bliżej!

Podczas konferencji polowej Bayer prezentuje rozwiązania cyfrowe dla rolnictwa pokazując, że to już realne, coraz łatwiej dostępne narzędzia i metody badawcze, zapewniające większą efektywność i dynamikę zarządzania plantacją. 
Flagowym rozwiązaniem w zakresie cyfrowej transformacji rolnictwa w ofercie Bayer jest Climate FieldView™. Umożliwia ona podejmowanie decyzji agronomicznych dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwie. Zmienne nawożenie i zmienna norma wysiewu pozwala na optymalizację kosztów produkcji i maksymalizację zysków.

Dzięki zestawowi mapowania plonów FieldView Yield Kit każdy kombajn wyposażony w ten zestaw – niezależnie od roku produkcji, marki lub modelu – wykona mapowanie plonów w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji o przepływie masy i wilgotności ziarna. W rezultacie rolnik będzie mógł ocenić obiektywnie które z podjętych decyzji agronomicznych wpłynęły korzystnie na plon. Metodami cyfrowymi możemy ocenić większą ilość danych z większą dokładnością, nie zwiększając liczby prób prowadzonych na polu. Możliwości prowadzonych w ten sposób ocen są nieograniczone.

Bayer angażuje się w zobowiązanie Zero Hunger

 przeznaczając 160 mln dolarów

1 na 10 osób na całym świecie codziennie boryka się z głodem. Już sama świadomość tego jest bolesna. Co by było, gdybyśmy mogli rozwiązać ten problem, łącząc siły? W Bayer codziennie pracujemy nad urzeczywistnieniem naszej wizji „Health for All, Hunger for none”. 24 maja 2022 roku firma zrobiła kolejny krok podpisując – wraz z innymi partnerami z sektora prywatnego – zobowiązanie pod wspólnym celem Zero Hunger.

Zobowiązanie Bayer o wymiarze 160 milionów dolarów będzie skierowane do społeczności w Azji, Afryce i Ameryki Łacińskiej. Jako światowy lider w rolnictwie, którego celem jest rozwijanie zrównoważonych metod produkcji z korzyścią dla rolników, konsumentów i planety, Bayer realizuje zobowiązania, których celem jest wyeliminowanie głodu na świecie, na wielu poziomach. Obejmuje to pomoc drobnym rolnikom w dostępie do najnowszych odmian nasion i innych rozwiązań, edukację społeczności na temat zrównoważonych praktyk rolniczych oraz zapoznawanie z nowymi możliwościami uzyskiwania dochodów.

Popularyzacja zrównoważonych postaw

Równolegle z wprowadzaniem innowacji na rzecz rolnictwa, Bayer wspiera zmianę postaw społecznych na bardziej zrównoważone. Ponieważ dobre praktyki najłatwiej kształtuje się od najmłodszych lat, Bayer został partnerem programu edukacyjnego „EkoMisja w przedszkolach” Federacji Polskich Banków Żywności. W pierwszym roku program obejmuje 20 przedszkoli z Ciechanowa, Warszawy i Trójmiasta.

Źródło: Bayer

Udostępnij artykuł