Wzrost produkcji trzody chlewnej w UE

Wzrost produkcji trzody chlewnej w UE

Jak wynika z danych Eurostat całkowita roczna produkcja mięsa wieprzowego w roku 2020 przez kraje UE-27 wyniosła 23 mln ton, a więc o 1% więcej niż w roku 2019.

Dzięki rosnącemu importowi wieprzowiny do Chin największy roczny wzrost produkcji zaobserwowano w Hiszpanii (+8%).  Produkcja znacząco zwiększyła się również w Danii, gdzie odnotowano 6% wzrost, osiągając łącznie 1,6 mln ton. Liczba świń rzeźnych wzrosła prawdopodobnie z powodu mniejszego eksportu świń do Niemiec spowodowanym przez ograniczenie zdolności przetwórczych niemieckich zakładów mięsnych.

Produkcja w Niemczech, dotąd największym producencie w UE, spadła o 126 tys. ton (2%) do 5,1 mln ton w skali roku.  Czynniki najbardziej oddziałujące na produkcję w tym kraju to wybuch ASF, wyzwania związane z COVID-19 oraz spadek pogłowia w ostatnich latach.

Całkowita liczba świń w UE-27 wzrosła w grudniu 2020 roku o 2% i wynosiła 146,1 mln sztuk w porównaniu z rokiem 2019. Największy wzrost pogłowia zaobserwowano w Hiszpanii, Danii i Polsce.

Źródło: Eurostat

Udostępnij artykuł