Wzorcowa rewitalizacja

Wzorcowa rewitalizacja

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w programie „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji.

Wsparcie ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa będzie udzielane gminom na następujących etapach planowania i realizacji programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe:

a.    diagnoza potencjałów i obszarów kryzysowych;
b.    delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
c.    wyznaczanie priorytetów i planowanych działań;
d.    tworzenie lub aktualizacja opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
e.    wsparcie w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
f.    wdrażanie projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
g.    wdrażanie projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego;
h.    włączenie społeczności lokalnej, udział w partycypacji społecznej;
i.    monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Samorządy gminne zainteresowane udziałem w programie „Wzorcowa rewitalizacja” prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie na adres e-mail odpowiedniego koordynatora Centrum Kompetencji do dnia 26.02.2021 r.


Koordynatorzy Centrów Kompetencji ds. rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
 
o    Bogna Oszczanowska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego,
boszczanowska@nid.pl
Oddział Terenowy we Wrocławiu
Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław

o    Grzegorz Młynarczyk- Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa małopolskiego i świętokrzyskiego,
gmlynarczyk@nid.pl
Oddział Terenowy w Krakowie
31-014 Kraków
Św. Tomasza 8/7

o    Agnieszka Lorenc-Karczewska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego,
akarczewska@nid.pl
Pracownia Terenowa w Łodzi
90-273 Łódź
 Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U

o    Adam Sapeta – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa podkarpackiego i lubelskiego,
asapeta@nid.pl
Oddział Terenowy w Rzeszowie
35-045 Rzeszów
           Hetmańska 15

o    Anna Dyszkant – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
adyszkant@nid.pl
Oddział Terenowy w Poznaniu
61-725 Poznań
Mielżyńskiego 27/29

o    Ewa Krasińska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,
ekrasinska@nid.pl
Oddział Terenowy w Olsztynie
11-Listopada 4
10-104 Olsztyn

o    Dorota Hryszkiewicz-Kahlau – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego,
dhryszkiewicz@nid.pl
Oddział Terenowy w Gdańsku
80-822 Gdańsk
Św. Trójcy 5

o    Iwona Wildner-Nurek – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa mazowieckiego,
iwildner@nid.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa – Warszawa
Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Więcej szczegółów na: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/

Źródło: NID

Udostępnij artykuł