Wspólna Deklaracja Ministrów Rolnictwa

Wspólna Deklaracja Ministrów Rolnictwa

– W zdecydowanej większości spraw mamy podobną wizję i jesteśmy przekonani, że rolnictwo jest ważnym działem gospodarki europejskiej – mówił w poniedziałek minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski na konferencji po podpisaniu wspólnej deklaracji ministrów rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, minister wyżywienia i rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julia Klöckner oraz minister rolnictwa i żywności Republiki Francuskiej Didier Guillaume omówili i uzgodnili wspólne stanowisko w czterech kwestiach, które dotyczyły: reforma Wspólnej Polityki Rolnej, współpraca naukowo-badawcza na rzecz wdrażania nowych technologii w rolnictwie, bezumownego brexitu oraz małych i rodzinnych gospodarstw rolnych jako kluczowego elementu europejskiego rolnictwa.

– Wspólna Polityka Rolna jest wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej i nie można dopuścić do rozmontowania tej polityki. Ona musi pozostać wspólna – podkreślił minister Ardanowski.

Polski minister zwrócił również uwagę na szereg nieprzewidywalnych problemów, które mogą powstać po bezumownym brexicie. Zaliczył do nich między innymi nadprodukcję i kwestie dotyczące transportu oraz logistyki.

– Jesteśmy zgodni, że Komisja Europejska powinna bardziej aktywnie pracować nad znalezieniem wsparcia finansowego dla rolników po bezumownym brexicie – poinformował minister Ardanowski.

Niemiecka minister Julia Klöckner również opowiedziała się za utrzymaniem odpowiednio silnego budżetu na Wspólna Politykę Rolną adekwatnego do rosnących zadań i na jej odbiurokratyzowanie.

– Rolnicy dbają o środowisko, ale nie są od pielęgnacji krajobrazu lecz od produkcji żywności – powiedziała niemiecka minister.

Zwróciła jednocześnie uwagę na konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej adresowanej do społeczeństw UE a dotyczącej roli rolnictwa w naszym życiu i samego zawodu rolnika.

– To było bardzo ważne spotkanie, bo nasze trzy kraje to około 40% produkcji rolnej w Unii Europejskiej – podkreślił francuski minister Didier Guillaume.

Zwrócił uwagę, że potrzebujemy jedzenia jak najbardziej zdrowego, ekologicznego.

– Musimy pokazać, że rolnictwo idzie w kierunku zmian rolno-środowiskowych w duchu Porozumienia Paryskiego – powiedział minister Guillaume.

Podkreślił przy tym, że rolnictwo i hodowla nie są zagrożeniem dla klimatu, a mogą mu wręcz pomóc.

– Razem możemy osiągnąć sukces i zbudować konkurencyjne rolnictwo w Europie – powiedział francuski minister.

Uczestniczący w rozmowach ministrowie rolnictwa Trójkąta Weimarskiego podkreślili ponadto rolę wspólnych badań naukowych, innowacyjności i modernizacji. Zwracali jednocześnie uwagę na konieczność szerszego informowania społeczeństw o roli i zadaniach jakie pełni w naszym życiu i gospodarce sektor rolny. Podnosili kwestię oczekiwań społecznych w stosunku do rolnictwa w zakresie dostępności żywności, a przede wszystkim jej jakości, przy jednoczesnym oczekiwaniu podnoszenia standardów dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Zwracali uwagę, że te właśnie problemy musi rozwiązywać Wspólna Polityka Rolna, ale żeby tak się stało niezbędne jest utrzymanie odpowiednio silnego jej budżetu.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł