Wnioskują o objęcie słonecznika i facelii dopłatami do ubezpieczeń

Wnioskują o objęcie słonecznika i facelii dopłatami do ubezpieczeń

Do 30 listopada każdego roku Rada Ministrów określa wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Aktualnie projekt rozporządzenia w tej sprawie znajduje się w konsultacjach. Również PZPRZ został poproszony o opinię w tej kwestii i po przeanalizowaniu treści proponowanego rozporządzenia zwrócił się do Pana Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o objęcie ww. planowanymi dopłatami upraw również takich roślin, jak słonecznik pastewny oraz facelia. W opinii PZPRZ, obie te rośliny powinny być dopisane do planowanego rozporządzenia.

Zarówno słonecznik pastewny, jak i facelia, są roślinami, których uprawą rolnicy w naszym kraju są bardzo zainteresowani. Warto podkreślić fakt, że słonecznik można wykorzystać nie tylko jako roślinę oleistą, ale jest też jedną z tych kultur rolnych, która jest w stanie zastąpić importowane obecnie do naszego kraju białko roślinne. Uprawa tej rośliny może więc zasilić bilans krajowego białka, a tym samym doskonale wpisuje się w rządowy program zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach.

Facelia jest rośliną miododajną, a uprawa tego typu roślin jest bardzo potrzebna w naszym kraju, biorąc pod uwagę stan zdrowotności polskich rodów pszczelich. Wprowadzając dopłatę do składek z tytułu ubezpieczenia facelii zachęcamy polskich rolników do większej dbałości o pszczoły.

Obie rośliny – zarówno słonecznik, jak i facelia – są bardzo wrażliwe na takie niekorzystne zjawiska pogodowe jak burza, deszcz nawalny, huragan czy grad, które powodują osypywanie się cennych nasion. Dlatego PZPRZ zawnioskował o dopisanie obu tych roślin do przedmiotowego, planowanego rozporządzenia.

Źródło: PZPRZ