WIR interweniuje w sprawie pomocy suszowej

WIR interweniuje w sprawie pomocy suszowej

W związku możliwością aplikowania o tzw. pomoc suszową przez rolników, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, która wystąpiła w roku ubiegły i złożyli wnioski za pomocą publicznej publiczne aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” o oszacowanie skutków suszy w roku 2021, do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaczęli się zgłaszać rolnicy następującym problemem:

Opracowany elektroniczny system szacowania suszy stanowi dla wielu producentów rolnych swoistą nowość, co stwarza pewne niedogodności związane z założeniem profilu zaufanego oraz potwierdzeniem tożsamości za pomocą kodów sms, e-mail lub weryfikację za pomocą bankowości elektronicznej.

Do Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgłaszają się rolnicy, którzy nie mogli dokonać złożenia wniosku o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w 2021 r.,  z uwagi na komunikat o przerwie serwisowej mającej trwać do 16 października do godz. 01:30 (w załączeniu zrzut ekranu), co skutecznie uniemożliwiło złożenie wniosku drogą elektroniczną.

Ponadto występują również przypadki, gdy rolnik wysłał wniosek, a przy próbie wygenerowania protokołu i szczegółowej kalkulacji w aplikacji zapisana jest tylko wersja robocza – z telefonicznej informacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wynika, iż z podobnym problemem zgłasza się coraz większa liczba rolników, beneficjentów programu klęskowego.

Wielkopolska izba Rolnicza zaniepokojona tym faktem zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zajęcie się przedstawionym problemem.

Z uwagi problemy oraz iż w nabór wniosków na pomoc suszową kończy się już w dniu 30 czerwca br. WIR zwróciła się również o możliwość jego przedłużenia lub ogłoszenia kolejnego naboru dla potencjalnych wnioskodawców po przeprowadzeniu akcji dodatkowego szacowania strat.

Źródło: WIR

Udostępnij artykuł