Wieś w centrum uwagi Prezydenta RP

Wieś w centrum uwagi Prezydenta RP

− Zapewniam o tym, że polskie rolnictwo i polska wieś przez następne pięć lat będą znajdowały się w centrum mojego zainteresowania, tak jak do tej pory – podkreślił 4 sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda, który uczestniczył w Posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.

W odbywającym się w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi spotkaniu uczestniczył również minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Prezydent podziękował rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich za udzielone mu poparcie w wyborach na najwyższy urząd w państwie, które traktuje jako ogromne dla niego zobowiązanie do ciężkiej pracy, gdyż rolnictwo wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa polskiego.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił mądrość polskiej wsi, wyrażając jednocześnie przekonanie, że stery państwa znajdują się w dobrych rękach

Szef resortu rolnictwa zwrócił ponadto uwagę, że czas po wyborach będzie dobrym czasem na kontynuowanie przebudowy polskiego rolnictwa.

Źródło: MRiRW

Udostępnij artykuł