Wielka Brytania: grypa ptaków na fermie drobiu

Wielka Brytania: grypa ptaków na fermie drobiu

W angielskim hrabstwie Cheshire potwierdzono zakażenie wirusem grypy ptaków na fermie reprodukcyjnej kur mięsnych. Około 13 tys. kur zostanie poddanych ubojowi. Trwają badania czy jest to szczep wirusa o wysokiej zjadliwości i spokrewniony z podtypem wirusa H5N8 krążącym obecnie w Europie. Identyfikowane jest również źródło zakażenia, najprawdopodobniej za transmisję wirusa odpowiadają dzikie ptaki migrujące w okresie zimowym z Europy Kontynentalnej.  

Wokół  gospodarstwa utworzone zostały tymczasowe strefy kontrolne: zapowietrzona o promieniu 3 kilometrów oraz zagrożona o promieniu 10 km.  Na obszarach tych stosuje się zaostrzone środki kontrolne, między innymi, ograniczenia w transporcie żywym drobiem, jajami wylęgowymi i produktami pochodzenia zwierzęcego. Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami unijnego prawa ograniczenia w przemieszczaniu i handlu drobiem żywym oraz produktami drobiarskimi na terenie Unii Europejskiej podlegają zasadzie „regionalizacji”.

Public Health England (PHE) potwierdziło, że ​​zagrożenie dla zdrowia publicznego ze strony wirusa jest bardzo niskie, a Agencja Bezpieczeństwa Żywności wydała komunikat, że ​​wirus stanowi bardzo niskie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności dla brytyjskich konsumentów. Prawidłowo ugotowany drób i produkty drobiowe, w tym jaja, są bezpieczne do spożycia.

Monitoring rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków na świecie pozwala sądzić, że wzrasta ryzyko zwiększenia częstotliwości występowania grypy ptaków w państwach europejskich. W październiku wzrosło tempo zgłaszania HPAI w skali globalnej. Na liście krajów raportujących HPAI znajdują się już: Rosja, Kazachstan, Izrael, Wietnam, Korea Południowa, Japonia, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania.

Wszyscy hodowcy drobiu, niezależnie od tego czy są właścicielami ferm komercyjnych, utrzymują ptaki w chowie przyzagrodowym w małych gospodarstwach rolnych czy też hodują ptactwo łowne, powinni dopełnić  obowiązku ograniczania ryzyka zakażenia ptaków wirusem AI poprzez stosowanie wytycznych w zakresie bioasekuracji rekomendowanych przez służby weterynaryjne i przedstawicieli instytucji naukowych .

Źródło: kipdip

Udostępnij artykuł