Wiejska Polska

Wiejska Polska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało kolejną już konferencję „Wiejska Polska”, która wzorem lat ubiegłych będzie miała miejsce podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie, 1 lutego 2020 roku.

Wydarzenie to będzie wpisane w cykl Dialogów Obywatelskich, które odbywają się w całej Europie i dotyczą kwestii ważnych dla Unii Europejskiej. Po szeregu spotkań, dotyczących przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, czas na szersze spojrzenie na relacje Polski z Unią Europejską.

Oprócz wystąpienia przedstawiciela Komisji Europejskiej i prezentacji dobrych przykładów udziału Polski w rozwoju obszarów wiejskich w Europie, ważnym elementem tego wydarzenia będzie panel ekspertów, podczas którego odbędzie się dyskusja o wyzwaniach, jakie stoją przed nami wraz z nowym okresem budżetowym Unii. Są wśród nich takie problemy jak walka ze zmianami klimatycznymi i wynikającym z nich zjawiskiem suszy, innowacyjność w rolnictwie czy starania o maksymalne wykorzystanie szans, które daje członkostwo w Unii Europejskiej. W roku 2020 organizatorzy chcieliby również podjąć tematykę szans rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w kontekście współpracy wspólnotowej.

Integralną częścią konferencji jest otwarta dyskusja, podczas której uczestnicy mogą zadawać pytania oraz zgłosić ewentualne uwagi. Głosy te są nie tylko rejestrowane, ale także przekazane decydentom w Brukseli. Pierwsze spotkania
z cyklu miały miejsce w Białymstoku oraz Kraśniku, a w 2019 roku Dialog Obywatelski  nt. wsi odbył się również podczas Centralnych Targów Rolniczych
w Nadarzynie.

Osoby chętnie do udziału w konferencji prosimy o przesłanie na adres: sekretariat@kss.org.pl załączonego formularza uczestnictwa. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 797 901 114.
Dla grup zorganizowanych powyżej 18 osób, możliwe jest otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów transportu. Zgłoszenia można przesyłać do 17 stycznia 2020 r.

Źródło: KSS

Udostępnij artykuł