Weź udział w wysłuchaniu publicznym projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Weź udział w wysłuchaniu publicznym projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

6 października 2021 r., w godz. 9:00-14:00 odbędzie się wysłuchanie publiczne wersji roboczej projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Jak zgłosić udział?

Wejdź na stronę: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/program-dla-rybactwa i zgłoś swój udział jako Mówca lub Widz.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 4 października (poniedziałek), do godz. 13:00.

Czym jest wysłuchanie publiczne?

Wysłuchanie publiczne jest istotnym elementem bezpośredniego kontaktu pomiędzy autorem projektu programu – przedstawicielami rządu, a przedstawicielami różnych środowisk  oraz wszystkich zainteresowanych stron, w tym samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, innych  instytucji oraz osób prywatnych. Sprawia to, że cali proces jest bardziej otwarty i partycypacyjny.

Wysłuchanie publiczne nie jest elementem procesu legislacyjnego i nie zastępuje np. konsultacji społecznych, jest jednak jego cennym uzupełnieniem.

Patronat i koordynatorzy wydarzenia

Patronem przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, w którym zasiadają przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Koordynatorem wysłuchania publicznego jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Fundacją Stocznia oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Więcej informacji na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/program-dla-rybactwa”.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł