Weź udział w konkursie, przesyłając swoje najlepsze zdjęcia młodych ludzi z obszarów wiejskich!

Weź udział w konkursie, przesyłając swoje najlepsze zdjęcia młodych ludzi z obszarów wiejskich!

Młodzi ludzie na obszarach wiejskich, a w szczególności młodzi rolnicy, przyczyniają się do dynamizmu obszarów wiejskich i torują drogę do wzmocnienia łańcuchów wartości i dobrobytu na wsi. Wymiana pokoleń jest jednym z warunków wstępnych poprawy konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Europie i stanowi jedno z największych wyzwań, jakie należy podjąć w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wspieranie wiejskich marzeń młodych ludzi jest ważne dla odwrócenia tendencji spadkowej na obszarach wiejskich w Europie.

Ten konkurs fotograficzny jest okazją do pokazania, w jaki sposób nowe pokolenia w Europie utrzymują się z pracy na wsi, aby spełnić swoje marzenia i ożywić obszary wiejskie.

Ponieważ ogólnym tematem konkursu jest odnowa pokoleniowa, uczestnicy proszeni są o nadsyłanie zdjęć odzwierciedlających jeden lub więcej z następujących podtematów:

  • Sukcesja gospodarstw rolnych (młodzi ludzie zastępujący swoich rodziców i rodziny);
  • Innowacje i dywersyfikacja na obszarach wiejskich (młodzi ludzie rozwijający nowe produkty, usługi lub po prostu nową dynamikę na obszarach wiejskich);
  • Dostęp do ziemi dla nowych pokoleń;
  • Młodzi przedsiębiorcy;
  • Nowe możliwości zatrudnienia;
  • Nowe umiejętności i zasoby, które mogą stymulować działalność gospodarczą w różnych sektorach (poza rolnictwem);
  • Aspekty wpływające na atrakcyjność obszarów wiejskich dla młodych ludzi;
  • Transfer wiedzy między pokoleniami;
  • Życie w społecznościach wiejskich

Chcesz wziąć udział lub dowiedzieć się więcej o konkursie? Zajrzyj na stronę https://ruralization.eu/ruralization-photo-competition/?lang=pli wyślij swoje zdjęcia do 31 lipca!

Źródło: KSOW

Udostępnij artykuł