Warsztaty z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków

Warsztaty z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków

12 listopada 2018r, w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie odbędą się warsztaty szkoleniowe z reintrodukcji starych odmian roślin użytkowych. Warsztaty są bezpłatne i kierowane do rolników-praktyków. W ramach warsztatów rolnicy będą mogli nawiązać kontakt z koordynatorami programu Reintrodukcji Starych Odmian oraz dowiedzieć się jak wprowadzać do uprawy i sprzedaży tradycyjne, regionalne rośliny. Warsztaty będą okazja do spotkania się rolników, którym bliskie są działania na rzecz suwerenności żywnościowej, rolnictwa ekologicznego czy agro bioróżnorodności, w szczególności w kontekście nasion.

Program Reintrodukcji daje rolnikom możliwość dostępu do lokalnych, dawnych odmian roślin użytkowych z Krajowego Banku Nasion (jeszcze przez kolejne 2 lata) oraz finansuje usługę reintrodukcji, której podejmuje się rolnik w swoim gospodarstwie. Jest to bardzo ciekawa propozycja dla rolników, którzy chcieliby wprowadzić do upraw tradycyjne odmiany i wykorzystać je również w sprzedaży.

Źródło: CDR