W blasku szabel

W  blasku szabel

27 listopada br. w gościnnych progach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się: Gala Agrobiznesu 2018  i – poprzedzające ją  – VIII Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, czyli spotkania wybitnych praktyków ze studentami i kadrą naukowo-dydaktyczną 8. Wydziałów tej najstarszej i największej uczelni rolniczej w kraju.

Podczas Gali w auli Kryształowej SGGW dokonała się nobilitacja laureatów ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2018, którego organizatorem jest redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, zaś Patronatami Honorowymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Czesław Siekierski. Po raz 28. najlepsi polscy rolnicy, agroprzedsiębiorcy i przedstawiciele szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa przechodzili – pod szpalerem „szablowym”, uformowanym przez laureatów konkursu poprzednich edycji – po odbiór należnych Im nagród w postaci szyszaków (kategoria: Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów) RP, buzdyganów (kategoria: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2018) i szabel oficerskich (kategorie: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2018 oraz Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2018).

Laureaci konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2018 to ludzie wyjątkowo ambitni, przedsiębiorczy, innowacyjni, znakomicie wykorzystujący pomocowe programy unijne oraz – co szczególnie istotne – nadzwyczaj konsekwentni w realizacji postawionych sobie celów.  Wielu z nich udało się nie tylko zbudować i unowocześnić swoje warsztaty pracy, ale także zaaktywizować i „oświecić” swoje najbliższe otoczenie, a także w wielu przypadkach dosłownie zmienić swoją, i innych, mentalność.

W trakcie podniosłej uroczystości w Auli Kryształowej SGGW kilkanaście osób, w tym laureaci konkursu Agroprzedsiębiorca RP, szczególnie zasłużonych dla rozwoju rolnictwa i postępu na polskiej wsi – na wniosek Stowarzyszenia AgroBiznesKlub-  otrzymało z rąk min. Ardanowskiego Honorową Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Bohaterom Gali Agrobiznesu 2018, której Partnerami Strategicznymi były: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, towarzyszyli członkowie Ich rodzin, przyjaciele oraz współpracownicy i partnerzy biznesowi – do Auli Kryształowej SGGW. Galę zaszczyli też swoją obecnością, m.in.: przedstawiciele parlamentu, administracji centralnej i samorządowej, instytucji i organizacji branżowych, ośrodków naukowo-badawczych, firm obsługujących wieś i rolnictwo oraz liczni laureaci konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga.

LAUREACI

KONKURSU AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2018

Kategoria: Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP

Tadeusz Badach, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie

Mieczysław Zaremba, prezes Zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu

Kategoria: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2018

Roman Długi, właściciel firmy Asket w Poznaniu

Piotr Frątczak współwłaściciel firmy Prem-Vit Frątczakowie w Inowrocławiu

Janusz Gruszczewski, właściciel Zakładu Metalowego „Agromasz” w Mrągowie

Marian Szeliga, właściciel gospodarstwa sadowniczego w Żurawicy

Wawrzyniec Zieliński, właściciel Zakładu Projektowania i Usług Komunalnych Poraj – „Świat Roślin – Gospodarstwo Ogrodnicze” w Wawrowie

Kategoria: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2018

Seweryn i Radosław Borkowscy, prezes i wiceprezes Zarządu Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak” w Brześciu Kujawskim

Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu Stacji i Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy

Balbina i Jerzy Kończalscy, właściciele Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Kończalscy Balbina i Jerzy w Starorypinie

Łukasz Otremba, właściciel  firmy Swimer w Toruniu

Krzysztof Pawlikowski, współwłaściciel firmy Paweko w Mierzynie

Jolanta i Paweł Tomczyk, właściciele gospodarstwa rolnego w Skrajni

Andrzej, Przemysław i Maciej Wojciechowscy, właściciele trzech gospodarstw rolnych w Marianowie Brodowskim, Murzynówku i Młodzikowie

Zasłużony Promotor Agrobiznesu 2018

Prof. Wiesław Bielawski, rektor Głównej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Lech Kisielewski, współwłaściciel firmy ELMEhurt we Włocławku

Andrzej Muszyński i Przemysław Bochat, odpowiednio – członek Rady i członek Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zs. w Radzikowie

Źródło: AgroBiznesKlub

Udostępnij artykuł