Unia Europejska będzie współfinansować program promocji oleju rzepakowego

Unia Europejska będzie współfinansować program promocji oleju rzepakowego

Komisja Europejska zaakceptowała realizację programu promocji oleju rzepakowego na rynku polskim (o budżecie ok. 1,2 mln euro) oraz oleju rzepakowego i słonecznikowego na rynku francuskim (o budżecie ok. 7,3 mln euro) począwszy od 1 stycznia 2020 r. przez 3 kolejne lata.  Programem na rynku polskim zarządzać będzie Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju w partnerstwie z francuską międzybranżową organizacją producentów i przetwórców roślin oleistych i białkowych Terres Univia. Obie organizacje 30 września br. zawarły umowę konsorcjum.

19 listopada br. została z kolei podpisana umowa na realizację ww. kampanii pomiędzy Chafea (Consumeers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), Terres Univia i PSPO tzw. Grant Agreement o numerze 874645 – EuropeanOils. Jest to drugi w skali naszego kraju przypadek, że polska organizacja będzie realizować kampanię multi w ramach nowych reguł Komisji Europejskiej dot. ubiegania się o wsparcie dla programów promocji artykułów rolno-spożywczych.

W wyniku wspólnego polsko-francuskiego przetargu na organizację wdrażającą została wybrana agencja SOPEXA, a do przeprowadzenia ewaluacji firma Occurence.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i wiedzy konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku 30-49 lat posiadających dzieci w wieku młodszym niż 12 lat, podejmujących decyzje zakupowe w obszarach spożywczych oraz decydujących o rodzaju diety dla rodziny,  a także opinio-liderów na temat wartości zdrowotnych i odżywczych oleju rzepakowego. A także stabilizacja rynku olejów wobec spodziewanego spadku sprzedaży oleju rzepakowego bez wsparcia promocyjnego.

– Bardzo się cieszę, że dalej będziemy promować nasz olej rzepakowy – mówi Ewa Myśliwiec z PSPO, kierownik projektu. – Moje wcześniejsze doświadczenia ze współpracą z organizacjami francuskimi pozwalają mi optymistycznie podchodzić do wyzwań jakie stoją przed obiema naszymi organizacjami. Serdecznie dziękuję również Agnieszce Jastrzębskiej z ZT Kruszwica SA oraz Markowi Sękali z zakładów Komagra Sp. z o.o. za merytoryczne wsparcie w opracowaniu założeń do programu grantowego.

Źródło: PSPO

Udostępnij artykuł