Ukraina dąży do unijnego dobrostanu zwierząt

Ukraina dąży do unijnego dobrostanu zwierząt

Państwowe służby ds. bezpieczeństwa żywności podały, że Ukraina dostosowuje się do europejskich standardów dobrostanu w chowie kur niosek i w produkcji mięsa drobiowego. Zobowiązanie takie powstało w  momencie podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Ukraina ma zmienić prawodawstwo w obszarach  bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Z założenia miał to być rok 2021. Ukraińskie służby przyznają, że wdrożenie  nowych zasad dobrostanu budzi największe kontrowersje. Mają jednak świadomość, że unijne kryteria  dobrostanu są istotnym elementem negocjacji z UE. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności, przygotowało już projekt zarządzenia  „W sprawie zatwierdzenia wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt wykorzystywanych w  rolnictwie”, które wprowadzi minimalne standardy dobrostanu drobiu. . Dla  kur niosek w chowie klatkowym przewiduje się jednak okres przejściowy do roku 2026.

Źródło: kipdip

Udostępnij artykuł