Trójstronne spotkanie na temat zwalczania ASF

Trójstronne spotkanie na temat zwalczania ASF

Minister Grzegorz Puda uczestniczył  19 marca w kolejnym trójstronnym spotkaniu z minister wyżywienia i rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julią Klöckner oraz ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslavem Tomanem. W rozmowach wzięli udział również Główni Lekarze Weterynarii z trzech krajów. Spotkanie odbyło się w formule online.

–  Polska realizuje strategię ograniczania migracji dzików, dostosowaną do krajowych uwarunkowań. Działania te przynoszą określone efekty i będą kontynuowane. Zwalczanie ASF wymaga zarówno zaangażowania, jak i wsparcia państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej – podkreślił minister Puda.

Spotkanie służyło dalszemu zacieśnieniu współpracy na rzecz zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Europie.

Ministrowie wymienili się informacjami o aktualnej sytuacji epizootycznej oraz o podejmowanych praktycznych działaniach na rzecz zwalczania ASF w każdym z krajów. Omówili dalsze możliwe formy współpracy trójstronnej. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę bieżącej wymiany danych dotyczących nowych przypadków i rozprzestrzeniania się choroby oraz konieczność znacznego zmniejszenia populacji dzików w rejonie przygranicznym.

Minister Grzegorz Puda potwierdził, że powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się ASF jest dla Polski zagadnieniem bardzo istotnym i leży we wspólnym interesie naszych państw, całej Unii Europejskiej oraz hodowców trzody chlewnej.

Ważnym aspektem działań jest przyjęcie określonych procedur i synchronizacja poszczególnych zadań przez lokalne służby weterynaryjne oraz myśliwych, jak również realizacja działań związanych z odstrzałem dzików, która powinna odbywać się we współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

W konkluzjach spotkania Polska, Niemcy i Czechy przyjęły „Wspólne oświadczenie w sprawie współpracy w dziedzinie rolnictwa i zdrowia zwierząt”, w którym wskazały na potrzebę wzmocnienia kanałów komunikacji na każdym poziomie.

Strony zadeklarowały również wolę kontynuowania współpracy z udziałem wszelkich właściwych instytucji oraz zaangażowania Komisji Europejskiej w celu zahamowania rozprzestrzeniania się ASF w Europie.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł