Tradycyjny, polski stół wigilijny

Tradycyjny, polski stół wigilijny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi zaprasza osoby które ukończyły osiemnasty rok życia i mieszkają na terenie  województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym  „Tradycyjny, polski stół wigilijny”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dwóch fotografii, które przedstawią tradycyjne potrawy wigilijne z wykorzystaniem polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych na polskim stole wigilijnym.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia od 23.12.2020. do 12.01.2021 r. w formie elektronicznej na adres konkurslodz@kowr.gov.pl . W temacie wiadomości należy wpisać KONKURS FOTOGRAFICZNY „Tradycyjny, polski stół wigilijny”.

Prace przesłane przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł