Tradycje kulinarne polskiej wsi

Tradycje kulinarne polskiej wsi

Koła gospodyń wiejskich, instytucje kultury, lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich, zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji online:

Tradycje kulinarne polskiej wsi

Osoby uczestniczące w wydarzeniu, będą miały okazję do poszerzenia swej wiedzy na temat produktów regionalnych i lokalnych oraz poznać aspekty dotyczące promocji polskiego dziedzictwa kulinarnego. Dodatkowo, organizatorzy spotkania przybliżą zagadnienia związane ze znakowaniem jakości produktów tradycyjnych.

Konferencja odbędzie się 25 listopada 2021 roku.

Wśród tematów, jakie zostaną na niej poruszone, znajdziemy:

  • wystąpienie „Tradycje kulinarne a niematerialne dziedzictwo kulturowe w myśl konwencji UNESCO z 2003 roku”;
  • prezentację „Polskie Dziedzictwo Kulinarne — regiony, tradycje, produkty”;
  • prezentację „Znakowanie jakości produktów tradycyjnych”;
  • prezentacje działań i produktów kulinarnych kół gospodyń wiejskich — laureatek konkursu „Polska wieś smakuje”;
  • wystąpienie „Przeszłość i przyszłość dziedzictwa kulinarnego wsi polskiej”.

Aby dołączyć do wydarzenia, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie głównej konferencji. Tam też znajdziemy jej regulamin i program.

Wydarzenie realizowane jest przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu „Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych” finansowanego z Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Źródło: NIKiDW

Udostępnij artykuł