Tańsze warzywa mogą obniżyć inflację żywności

Tańsze warzywa mogą obniżyć inflację żywności

 Dynamiczny wzrost unijnego importu rzepaku, głównie z Ukrainy, skutecznie ogranicza wzrosty cen. Mimo najniższego od 13 lat poziomu zbiorów w UE, przeciętna cena rzepaku w październiku zmalała o 0,1% r/r. Pogłębiają się spadki cen pszenicy wskutek coraz lepszych prognoz dotyczących unijnego bilansu zbóż. Pogarszają się oczekiwania odnośnie do produkcji pszenicy w Australii.

 Ceny przetworów mleczarskich są w trendzie wzrostowym. Indeks cen FAO w październiku zwiększył się o 5,6% r/r, m.in. z uwagi na wyższy popyt w Azji.

 Mimo dodatkowych ceł nałożonych przez Chiny na amerykańską wieprzowinę, sprzedaż mięsa z USA do Państwa Środka znacząco przyspieszyła. Wysokie ceny wieprzowiny pozostają dotychczas bez istotnego wpływu na rynek drobiu.

 Ceny niektórych warzyw gruntowych, pomimo prognoz spadku zbiorów w kraju, spadły w relacji rocznej w październiku i listopadzie. Sugeruje to złagodzenie wzrostów cen żywności w kolejnych miesiącach 2019. Niemniej, utrzymuje się wysoka dynamika cen ziemniaków. Wzrost produkcji mrożonych warzyw we wrześniu (pierwszy od maja) wskazywać może na większą od oczekiwań podaż warzyw.

 Spadają ceny nawozów na świecie wskutek tańszych surowców (gaz) oraz malejącego popytu. Indeks cen nawozów Banku Światowego w październiku osiągnął poziom 77,7 pkt (-12% r/r) – najniższy od maja’18.

Źródło: Agronawigator PKO BP

Udostępnij artykuł