Szkolenia on-line z zakresu pszczelarstwa

Szkolenia on-line z zakresu pszczelarstwa

Fundacja EKOOSTOJA w ramach projektu pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”, prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia on-line z zakresu pszczelarstwa.

Celem operacji jest  aktywizacja obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Szkolenia on-line skierowane są do osób:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie.

Liczba osób: grupę docelową stanowić będzie 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

Tematyka szkoleń:

  1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
  2. Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich
  3. Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

Więcej informacji na temat szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są pod następującym linkiem: https://ekoostoja.com/2021/08/12/rozpoczynamy-rekrutacje-do-projektu-rozwoj-pszczelarstwa-przy-wykorzystaniu-szkolen-on-line/

Źródło: KSOW

Udostępnij artykuł