Szkolenia dla producentów surowca tytoniowego

Szkolenia dla producentów surowca tytoniowego

OT KOWR w Lublinie przeprowadził cykl spotkań informacyjnych w dniach 11-14 marca 2019 r., które skierowane były do producentów surowca tytoniowego z woj. lubelskiego. Głównym celem spotkań było przypomnienie plantatorom surowca tytoniowego obowiązków wynikających z przepisów regulujących rynek tytoniu.

Szkolenia prowadzone przez pracowników Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych OT KOWR w Lublinie odbyły się na terenie gmin, w których zamieszkuje najwięcej plantatorów tytoniu. W przeprowadzonych spotkaniach uczestniczyło około 1500 plantatorów z województwa lubelskiego na terenie, którego jest najwięcej producentów surowca tytoniowego. Ponadto 18 marca 2019 r. w siedzibie OT w Lublinie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli pośredniczących podmiotów tytoniowych, udział w spotkaniu wzięło 25 osób.

Warto zaznaczyć, że producent surowca tytoniowego ma obowiązek przekazywania do dnia 15 maja każdego roku do Dyrektora OT KOWR Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego dotyczącej m.in.: powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, masy surowca tytoniowego objętego umowami, szacunkowej masy surowca tytoniowego, która zostanie wyprodukowana, masy surowca tytoniowego dostarczonego nabywcy w podziale na zawarte umowy, stanu magazynowego, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł