Szansa na innowacyjne rolnictwo

Szansa na innowacyjne rolnictwo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Łódź 20 marca w sali konferencyjnej Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zorganizował szkolenie na temat odnawialnych źródeł energii pod nazwą „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo”.

Przybyłych gości i prelegentów przywitał Dyrektor OT Janusz Ciesielski. Moderatorem szkolenia była Zastępca Dyrektora OT Grażyna Czyżak .Jako pierwszy został omówiony temat – „Uwarunkowania i koszty pozyskania energii”  przez  przedstawiciela MRiRW.  Następni prelegenci omawiali zagadnienia dotyczące  praktycznych aspektów eksploatacji biogazowni rolniczej, małej elektrowni wodnej, paneli fotowoltaicznych i kotła na biomasę. W drugiej części zostały przedstawione  źródła finansowania przedsięwzięć OZE  przez  prelegentów z Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska. Po każdej z części szkolenia odbywała się dyskusja W szkoleniu wzięło udział  ok. 70  rolników i przedsiębiorców. Już podczas rejestracji uczestników widać było  że tematyka odnawialnych źródeł energii cieszy się olbrzymim zainteresowaniem  rolników i przedsiębiorców. Dociekliwe pytania które padały podczas dyskusji świadczyły o dużej wiedzy uczestników i trafności tematów szkolenia.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł