Szansa na 100 mln złotych

Szansa na 100 mln złotych

– Rolnictwo 4.0 to jest wejście na wyższy poziom. Nasi rolnicy muszą być innowacyjni i temu służy taki konkurs, jak Szybka ścieżka Agrotech – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Kamiński 11 sierpnia podczas ogłoszenia konkursu.

100 mln złotych z Funduszy Europejskich będzie wspierać nowe technologie w sektorze rolnym.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwsze wnioski w będą przyjmowane 10 września, a ich nabór będzie trwał do 6 listopada.
W ogłoszeniu konkursu uczestniczyli m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki.
Wiceminister Ryszard Kamiński zwrócił uwagę, że chociaż polski eksport produktów rolno-spożywczych osiąga roczną wartość ponad 30 mld euro, to niezwykle istotne jest wdrażanie nowoczesnych technologii, innowacji, aby nie pozostać w tyle za konkurencją.
W trakcie wydarzenia podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości na rzecz rozwoju polskich innowacji. Zorganizowany został także Piknik Innowacji Rolniczych, w ramach którego prezentowane były projekty badawcze beneficjentów NCBR – m.in.: maszyny rolnicze, innowacyjne produkty spożywcze.
O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.
Niezbędnym warunkiem do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym oraz konieczność jego wdrożenia.
Konkurs dotyczy: automatyzacji i robotyzacji w rolnictwie, mechanizacji w rolnictwie, aplikacji i zaawansowanych usług cyfrowych dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywnej digitalizacji produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie, a ponadto rolnictwa precyzyjnego, zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, innowacyjnej żywności oraz biotechnologii rolniczej, bioenergii i biomateriałów.
Źródło: MRiRW

Udostępnij artykuł