Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności

16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem: „Nasze działania są naszą przyszłością. Lepsza produkcja, lepsze odżywianie, lepsze środowisko i lepsze życie”.

Hasło przewodnie i działania mu towarzyszące mają na celu uświadamianiu potrzeby wspierania transformacji systemów rolno-spożywczych na bardziej wydajne, integracyjne, odporne i zrównoważone.

Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest obchodzony każdego roku, na całym świecie, 16 października – w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku. 

Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł