Świat się kręci wokół wsi

Świat się kręci wokół wsi

Z udziałem sekretarza stanu Norberta Kaczmarczyka odbyło się 28 grudnia podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Świat się kręci wokół wsi”, którego organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs miał na celu ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia, atrakcyjnym szczególnie dla ludzi młodych.

Sekretarz stanu zwrócił uwagę, że takie wydarzenia jak ten konkurs filmowy pomagają obalić wiele nieprawdziwych i krzywdzących stereotypów, które narosły wokół pracy na roli.

– Rolnicy to bardzo ważna grupa zawodowa, która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. Rolnik to zawód zasługujący na wyjątkowy szacunek społeczeństwa, gdyż nasz ogólny dobrostan zależy w dużej mierze od efektów jego pracy. Dlatego ważne jest propagowanie pozytywnego wizerunku rolnika i polskiej wsi – podkreślił wiceminister Kaczmarczyk.

Konkurs pokazał, że młodzi ludzie są pełni pasji i chęci do pozostania w swoich wiejskich społecznościach, a zrealizowane przez nich filmy mogą stać się inspiracją dla innych. Filmy przedstawiają wieś jako atrakcyjne miejsce do życia i rozwoju zawodowego, a rolnika jako człowieka wszechstronnego, przedsiębiorczego i ciekawego nowych rozwiązań w produkcji żywności, uprawie roślin, chowie, czy hodowli zwierząt.

Sekretarz stanu Norbert Kaczmarczyk wręczył laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia finansowe. Zwycięzcą został Michał Nowak (Jodłowa w woj. podkarpackim), uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku. Nagrody za zajęcie II i III miejsca w Konkursie otrzymali odpowiednio Mateusz Kucharczyk (Pniewo w woj. mazowieckim) i Karolina Wilczewska (Kossaki w woj. podlaskim). Wyróżnienia otrzymali Tymoteusz Szarlej (Harkabuz w woj. małopolskim) i Paweł Czarnecki (Nowinka w woj. podlaskim).

Sekretarz stanu podziękował laureatom za udział w konkursie oraz za filmy, które pokazują łączenie tradycji z nowoczesnością na polskiej wsi, odkłamują stereotypowy wizerunek wsi i przedstawiają pracę rolnika jako zawód z przyszłością.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł