Sukcesy i osiągnięcia polskich rolników zwycięzców Konkursu Rolnik – Farmer Roku

Sukcesy i osiągnięcia polskich rolników zwycięzców Konkursu Rolnik – Farmer Roku

W dniu 26 kwietnia br. w hotelu Amazonka Conference & SPA w Ciechocinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Klub – Rolnik- Farmer przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie członków stowarzyszenia i bliższe poznanie ich działalności, jak również prezentacja zwycięzców Ogólnopolskiego konkursu Rolnik- Farmer Roku. Ideą wydarzenia jest promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz producentów rolnych, którzy rozwijają swoje gospodarstwa wraz z postępem technologii, wobec zmieniającego się rynku i nowych realiów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Podstawowymi kryteriami oceny kandydatów jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Istotnym kryterium są też stosowane technologie i techniki produkcji a także działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

W kolejnej części spotkania odbyła się debata dotycząca aktualnych problemów w rolnictwie oraz wystąpienia honorowych gości: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł