Stworzenie zrównoważonego systemu żywnościowego: strategia UE

Stworzenie zrównoważonego systemu żywnościowego: strategia UE

Strategia zrównoważonej gospodarki żywnościowej UE ma na celu ochronę środowiska i zapewnienie zdrowej żywności wszystkim, zapewniając jednocześnie środki utrzymania rolnikom.
System żywnościowy, od produkcji po konsumpcję i odpady, ma duży wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo żywności. Dzięki tak zwanej „strategii od pola do stołu” przedstawionej 20 maja 2020 r., Komisja Europejska zamierza zbudować zrównoważony system żywnościowy UE zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe i chroniący ludzi i środowisko naturalne.

Ustalanie celów
Strategia zapewnia ramy dla szeregu regulacji, które zostaną zaproponowane przez KE, obejmujących szeroki wachlarz kwestii – od przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego pestycydów, przez nowe przepisy UE dotyczące dobrostanu zwierząt i plany walki z marnotrawieniem żywności i z oszustwami żywnościowymi, po etykietowanie żywności, inicjatywę uprawy sprzyjającej pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę i reformę systemu rolniczego UE.

Uzupełnią one istniejące prawodawstwo UE i stworzą kompleksowe ramy obejmujące cały łańcuch dostaw żywności.

Wszystkie wnioski będą negocjowane z Radą i Parlamentem i muszą być zatwierdzone przez te instytucje.
Główne cele strategii na 2030 r.:
• zmniejszenie stosowania pestycydów i ryzyka związanego z ich stosowaniem o 50%
• zmniejszenie zużycia nawozów o co najmniej 20%
• zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w hodowli zwierząt i w akwakulturze o 50%
• 25% gruntów rolnych przeznaczonych pod uprawę ekologiczną
Budowa ekologicznego systemu żywnościowego

Dostęp do materiału wideo: Od pola do stołu

Bezpieczna i zrównoważona europejska żywność
Chociaż rolnictwo w UE jest jedynym dużym sektorem rolnym na świecie, który ograniczył emisje gazów cieplarnianych (o 20% od 1990 r.), nadal odpowiada za ok. 10% emisji gazów cieplarnianych (z czego 70% z powodu zwierząt). Wraz z produkcją, przetwórstwem, pakowaniem i transportem, sektor spożywczy jest jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za zmianę klimatu.

20% żywności produkowanej w UE jest marnowane

Udostępnij ten cytat:
• Facebook (quotes)
• Twitter (quotes)
Zgodnie ze strategią, zmiana sposobu produkcji, kupowania i konsumpcji żywności jest konieczna, aby zmniejszyć skutki dla środowiska i pomóc w walce ze zmianą klimatu, jednocześnie chroniąc źródła utrzymania wszystkich podmiotów gospodarczych w łańcuchu żywnościowym poprzez generowanie bardziej sprawiedliwych korzyści ekonomicznych i tworzenie nowych możliwości biznesowych.

Strategia od pola do stołu jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i jego celu osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. i jest ściśle powiązana z nową strategią różnorodności biologicznej 2030.

Ma ona na celu uczynienie systemu żywnościowego UE bardziej solidnym i odpornym na przyszłe kryzysy, takie jak pandemia koronawirusa i częściej występujące klęski żywiołowe, takie jak powodzie lub susze.

Zdrowa i zrównoważona żywność w przystępnej cenie
Strategia od pola do stołu ma na celu zapewnienie konsumentom bezpiecznego i pożywnego jedzenia w rozsądnej cenie. Odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na zdrowe i przyjazne dla środowiska produkty.

Według sondażu Eurobarometru z kwietnia 2019, pochodzenie (53%), cena (51%), bezpieczeństwo żywności (50%) i smak (49%) to najważniejsze czynniki dla Europejczyków przy zakupie żywności, a dwie trzecie respondentów (66%) stwierdziło, że zmienili swoje nawyki po uzyskaniu informacji na temat ryzyka związanego z żywnością (jak chemikalia, pestycydy, antybiotyki, etc.).

Zmieniają się modele konsumpcji, ale gdy w 2017 r. było ponad 950 000 zgonów związanych z niezdrową dietą, a połowa dorosłych ma nadwagę, nadal jest potencjał do poprawy. Aby ułatwić wybieranie zdrowych opcji i podejmowanie świadomych decyzji, Komisja Europejska proponuje obowiązkowy, zharmonizowany system umieszczania wartości odżywczych na etykiecie z przodu opakowania.

Na czele globalnej transformacji
UE jest największym importerem i eksporterem produktów rolno-spożywczych na świecie i największym rynkiem owoców morza. Europejska żywność ma najwyższy standard na świecie, a strategia ma na celu promowanie globalnego przejścia do zrównoważonego rozwoju we współpracy z partnerami i poprzez umowy handlowe.

Parlament, silny obrońca zrównoważonego rozwoju
W rezolucji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu przyjętej w styczniu, Parlament z zadowoleniem przyjął plan strategii zrównoważonych systemów żywnościowych i podkreślił potrzebę bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych przy jednoczesnym wspieraniu sektora rolnego. Posłowie powtórzyli wezwania do zmniejszenia zależności od pestycydów oraz stosowania nawozów i antybiotyków w rolnictwie. Chcieli również wyższych standardów dobrostanu zwierząt i ogólnounijnego celu zmniejszenia marnotrawienia żywności o 50%.

Po prezentacji nowej strategii od pola do stołu przewodniczący parlamentarnej Komisji Środowiska Pascal Canfin (Renew Europe, Francja) powiedział, że plany muszą zostać przekształcone w prawodawstwo UE, a Norbert Lins (EPL, Niemy), przewodniczący Komisji Rolnictwa, stwierdził, że strategia musi opierać się na wnioskach wyciągniętych z kryzysu koronawirusowego i zapewniać rolnikom wsparcie potrzebne, aby zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe.

Źródło: Parlament Europejski

Udostępnij artykuł