Spotkanie z przedstawicielami „Solidarności” Rolników Indywidualnych

Spotkanie z przedstawicielami „Solidarności” Rolników Indywidualnych

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył 25 maja  w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Podczas spotkania z rolnikami wicepremier mówił m.in. o działaniach podejmowanych w celu udrożnienia eksportu polskiej wieprzowiny do Ukrainy, o pomocy w transporcie zbóż z tego kraju, a także o roli ubezpieczania upraw w celu minimalizacji strat powodowanych przez suszę.

Eksport polskiej wieprzowiny do Ukrainy

– Tydzień temu podpisałem z Ministrem Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy porozumienie w zakresie współpracy w sektorze rolnym. W dokumencie tym została m.in. zawarta deklaracja strony ukraińskiej uznania regionalizacji Polski wobec ASF do końca czerwca 2022 r. Dzięki temu będzie możliwe udrożnienie eksportu wieprzowiny do Ukrainy – poinformował wicepremier Henryk Kowalczyk.

Transport i eksport zbóż

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że toczą się rozmowy dotyczące pomocy Ukrainie w transporcie zbóż.

– W ubiegłym tygodniu w Warszawie prowadziłem czterostronne rozmowy, w których uczestniczyli: minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyi, sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Główna część naszego spotkania dotyczyła szukania sposobów udrażniania szlaków transportowych dla produktów rolnych z Ukrainy.

Jeśli chodzi o eksport polskich zbóż – opinie są rozbieżne. Szef resortu rolnictwa powiedział, że zboże w miarę możliwości należy przechowywać, ale jednocześnie, dla dobra naszej gospodarki, nie można zakazać jego eksportu.

Nawozy

Wicepremier Henryk Kowalczyk poinformował, że budżet na dopłaty do nawozów ma rekordową wysokość i wynosi prawie 4 mld zł, a termin na składanie do ARiMR wniosków został wydłużony do 31 maja br. Wsparcie dotyczy nawozów zakupionych w terminie od 01.09.2021 r. do 15.05.2022 r. i wynosi 500 zł/ha upraw oraz  250 zł/ha trwałych użytków zielonych.

– Ten wysiłek finansowy rządu jest niezbędny, ponieważ istniała obawa o to, że przy bardzo wysokich cenach nawozów rolnicy zrezygnowaliby z ich stosowania, a to w efekcie obniżyłoby plony i w konsekwencji doprowadziło do spadku produkcji żywności – podkreślił wicepremier Kowalczyk

Szef resortu rolnictwa poinformował o prowadzonych rozmowach z przedstawicielami spółek nawozowych w celu utrzymania produkcji i wyraził przekonanie, że w tym momencie nie możemy pozwolić sobie na eksport nawozów.

Problem suszy

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że tylko ubezpieczeni rolnicy otrzymają odszkodowanie od strat spowodowanych suszą.

– Rolnicy muszą sobie uświadomić, że najważniejszym zabezpieczeniem przed stratami spowodowanymi przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne jest ubezpieczanie upraw i zwierząt w systemie pakietowym od wszystkich ryzyk, w tym od suszy – podkreślił wicepremier Kowalczyk i dodał, że tylko powszechność ubezpieczeń pozwoli na radykalną obniżkę wysokości składki.

Rząd dopłaca do składek ubezpieczeniowych 65 procent, a rolnik płaci tylko 35 procent.

– Wprowadziliśmy nowe przepisy, dzięki którym rolnik poprzez złożenie cesji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przypadającą mu część składki opłacić z przysługujących mu płatności bezpośrednich – mówił szef resortu rolnictwa.

Ustawowe wyłączenie 30 procent gruntów

Szef resortu zaznaczył, że przepisy ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczące ustawowego wyłączenia gruntów z dzierżawy w przypadku jej niedokonania będą egzekwowane.

Pomoc hodowcom trzody chlewnej

Wicepremier Kowalczyk wyjaśnił, odpowiadając na pytanie uczestnika posiedzenia, że dalej będzie realizowany program wsparcia hodowców trzody chlewnej.

– W związku z tym, że rynek trzody chlewnej należy do tych, które najbardziej ucierpiały z powodu ostatnich trudności, rozważam przedłużenie programu dopłat do loch, tylko w nieco mniejszym zakresie – poinformował wicepremier.

– Jestem za dalszym wspieraniem hodowców. Szczegółowo zajmuje się tą sprawą specjalnie do tego celu powołany zespół – dodał szef resortu rolnictwa.

Źródło: MRiRW

Udostępnij artykuł