Spotkanie z kołami gospodyń wiejskich w Buczku

Spotkanie z kołami gospodyń wiejskich w Buczku

W dniu 2 maja 2019 roku w Buczku w powiecie brzezińskim kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatów brzezińskiego i skierniewickiego wzięło udział w spotkaniu poświęconym problematyce kół.

Inspiracją do zorganizowania tego spotkania były obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po ceremonii uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Brzezinach, dokonano uroczystego otwarcia spotkania, którego organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych  LORNETKA.  Gościem honorowym spotkania była  minister Joanna Kopcińska, rzecznik rządu i sekretarz stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która omówiła rozwiązania legislacyjne dotyczące kół gospodyń wiejskich oraz formy wsparcia ich działalności.

Łódzki Oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa reprezentował zastępca dyrektora Marek Sarwa, który przedstawił temat promocji polskiej żywności wysokiej jakości pod marką „Polska smakuje”, jednocześnie podkreślając rolę Kół Gospodyń Wiejskich w tym zakresie.

Ważnym elementem spotkania była prezentacja wypieków w ramach zorganizowanego konkursu  „Słodki wypiek, Biało-Czerwony”, w którym dwanaście Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowało słodkości w barwach biało-czerwonych.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł