Spotkanie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 grudnia 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem oraz z przedstawicielami ministerstwa.

Przewodnicząca Rady Rolników Elżbieta Miziołek przedstawiła najważniejsze zagadnienia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników oraz bieżącej działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dyskusja toczyła się m.in. wokół:

  1. projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
  2. wysokości zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, 
  3. wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, 
  4. wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
  5. wynagrodzeń osobowych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Członkowie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyrażają otwartość i gotowość do podobnych spotkań z Kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przyszłości w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Źródło: KRUS

Udostępnij artykuł