Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem

Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem

13 kwietnia br. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz stanu realizacji postulatów Związku. 

NSZZ RI „Solidarność” po raz kolejny zwrócił uwagę na realizację wieloletniego postulatu Związku dotyczącego przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazywania ziemi. Prezydium Związku, w nawiązaniu do swoich wcześniejszych opinii, podkreśliło że przejście na emeryturę bez konieczności przekazywania ziemi nie powinno wiązać się ze spełnianiem jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” z projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należy wycofać zaproponowany przez resort rolnictwa mechanizm dalszego opłacania przez emeryta składki na ubezpieczenie społeczne rolników, jako warunku zachowania ziemi. Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” nakładanie jakichkolwiek dodatkowych warunków na rolników chcących przejść na emeryturę bez przekazywania ziemi rolniczej stanowi naruszenie prawa własności, o którym mowa w art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania poruszono także sprawy postulowanej przez Związek zmiany sposobu waloryzacji emerytur rolniczych oraz kwestie związane z postulowanym przez Związek wprowadzeniem tzw. emerytur ułamkowych w KRUS.

W kontekście walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) Związek zaapelował o przegląd przepisów z zakresu bioasekuracji i maksymalne ich uproszczenie w celu zahamowania likwidacji produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach rolników indywidualnych.

Podczas spotkania poruszono także sprawy związane z cenami nawozów, utworzenia i funkcjonowania Krajowej Grupy Spożywczej, wpływem tzw. „Zielonego Ładu” na sektor rolny, ubezpieczeniami upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, gospodarowania ziemią z ZWRSP oraz kwestiami związanymi z suszą rolniczą.

Źródło: Solidarność RI

Udostępnij artykuł