Spotkanie Narodowej Rady ds. Hodowli Koni

Spotkanie Narodowej Rady ds. Hodowli Koni

Ruszają prace nad planem rozwoju hodowli koni w Polsce, a także stworzeniem kompleksowego raportu o stanie hodowli wszystkich ras koni w naszym kraju.

5 listopada  odbyło się zdalne spotkanie Narodowej Rady ds. Hodowli Koni, w którym uczestniczył minister Grzegorz Puda.

W trakcie obrad Rady ustalono szczegółowy zakres prac powołanych zespołów roboczych. Ich efektem będzie raport o stanie hodowli oraz plan rozwoju. Członkowie Rady podkreślali szczególną rolę hodowcy w procesie hodowlanym w spółkach nadzorowanych przez KOWR. Rada podkreśliła konieczność wsparcia przez państwo hodowli, w szczególności w procesie pozyskania dostępu do zasobów genetycznych jak i promocji rodzimej hodowli. Uczestnicy spotkania poprosili ministra o wsparcie w zakresie możliwości uzyskania dopłat do hodowli koni w Polsce.

Podczas spotkania ministrowi Grzegorzowi Pudzie towarzyszyli: pełnomocnik MRiRW do spraw hodowli koni Tomasz Chalimoniuk oraz członek zarządu Totalizatora Sportowego Bogdan Pukowiec.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł