Skutki pandemii COVID-19 w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych – ankieta KE

Skutki pandemii COVID-19 w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych – ankieta KE

Komisja Europejska zaprasza producentów rolnych oraz przetwórców rolno-spożywczych, do wypełnienia ankiety nt. wpływu pandemii COVID-19 na podmioty funkcjonujące w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Do kogo skierowana jest ankieta

Do udziału w ankiecie zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa (w tym MŚP i gospodarstwa rolne) prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

Wersja ankiety dla podmiotów indywidualnych (rolników i przetwórców rolno-spożywczych) znajduje się pod linkiemhttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators.

Natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators.

Termin wypełnienia kwestionariusza upływa 30 listopada 2020 r. Na wypełnienie ankiety potrzeba około 25 minut. Po wejściu na podaną stronę należy wybrać w okienku Languages (po prawej, u góry strony) język ankiety, zaznaczając pozycję: [PL] polski.

Cel ankiety

Trwający kryzys związany z COVID-19 znacząco obciąża unijny łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych. Dzięki ankiecie będzie można lepiej zrozumieć odporność podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym, ich ograniczenia oraz ich reakcje na zaistniałą sytuację, co umożliwi przygotowanie odpowiednich danych na potrzeby kształtowania polityki UE.

Ankieta obejmuje dwa różne okresy: etap I (okres blokady) oraz etap II (okres odbudowy). Przedmiotem analizy są również oczekiwania podmiotów dotyczące przyszłych możliwych i niezbędnych środków wsparcia działalności rynkowej.

Będziemy wdzięczni za Państwa odpowiedzi, które posłużą do opracowania spójnych i wiarygodnych danych nt. wpływu pandemii COVID-19 na podmioty funkcjonujące w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych w UE.

Po zakończeniu ankiety anonimowe wyniki zostaną opublikowane na stronach Komisji Europejskiej pod adresem:https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/COVID19_FOODCHAIN/

Zastrzeżenie: ankieta jest anonimowa i wszelkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów niekomercyjnych działań badawczych. Mają zastosowanie ogólne przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł