SGGW otrzyma ponad 2 mln zł na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZE

SGGW otrzyma ponad 2 mln zł na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Centrum Edukacyjne Odnawialne Źródła Energii powstanie na terenie należącego do SGGW gospodarstwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie inicjatywy SGGW odbyło się 5 lutego 2021 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

„Głównym celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej studentów SGGW, uczniów, młodzieży i lokalnej społeczności. W ramach projektu powstanie Centrum Edukacyjne z zapleczem laboratoryjno–dydaktycznym, gdzie studenci oraz pracownicy naukowi będą mogli prowadzić prace badawczo–rozwojowe, a ich wyniki będą wykorzystywane przez przedsiębiorców” – powiedział Rektor SGGW profesor Michał Zasada po podpisaniu umowy z NFOŚiGW.

Odnawialne źródła energii to technologie, które wciąż są rozwijane, badane i udoskonalane. Służą nie tylko planecie, hamując zmiany klimatu przez zmniejszanie emitowanego CO2, ale mają ułatwiać nasze życie i obniżać koszty, które ponosimy. Fotowoltaika oraz biopaliwa to rozwiązania, które bardzo szybko zyskują popularność w Polsce” – mówił o projekcie Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

„Mam nadzieję, że dzięki działalności Centrum Edukacji Ekologicznej OZE studenci będą mogli nabyć praktyczne umiejętności w perspektywicznej dziedzinie, rolnicy i przedsiębiorcy zdobędą wiedzę i poznają narzędzia umożliwiające wykorzystywanie wszystkich zasobów, jakich dostarcza nam natura, a mieszkańcy Mazowsza w przystępny sposób dowiedzą się jak wszyscy wspólnie możemy dążyć do niezależności energetycznej. Inwestycję docenią na pewno okoliczni mieszkańcy, którzy zostaną uwolnieni od przykrego zapachu oraz zanieczyszczania pobliskiego jeziorka” – zaznaczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Dzięki Centrum Edukacji Ekologicznej OZE promowane będą zasady zrównoważonego rozwoju poprzez budowę w skali micro instalacji demonstracyjnej do produkcji biogazu z naturalnych substratów organicznych, układu kogeneracyjnego produkującego ciepło i energię elektryczną z biogazu oraz instalacji fotowoltaicznej PV z baterią akumulatorów. Uruchomienie instalacji pilotażowej umożliwi zaopatrzenie całego kompleksu RZD Obory w energię elektryczną i ciepło, przez co obiekt osiągnie samowystarczalność energetyczną.

Projekt zakłada również, że w Centrum Edukacyjnym studenci oraz pracownicy naukowi będą mogli prowadzić prace badawczo – rozwojowe.

Kwota dotacji z NFOŚiGW wynosi 2 114 072,00 zł. Planowany całkowity koszt projektu: 2 488 815,00 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na koniec 2022 r.

Źródło: SGGW

Udostępnij artykuł