Ruszyły konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Ruszyły konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Potrwają one od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. i odbędą się w 15 największych polskich miastach. Każdy może zgłosić swoje uwagi. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie strategicznego projektu Stop suszy!

– Rozpoczynające się konsultacje PPSS pogłębią postrzeganie suszy w Polsce o bardzo ważny aspekt społeczny. Zrozumienie i akceptacja proponowanych działań są bowiem konieczne dla powodzenia całego przedsięwzięcia – mówi Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie. – Zależy nam na każdym głosie. Dopiero po zebraniu wszystkich uwag projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy będzie pierwszym, tak całościowym dokumentem dotyczącym zjawiska suszy w Polsce i ważnym krokiem ku realnej adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnikom konsultacji przedstawimy dogłębną analizę zjawiska, propozycje usprawnienia jego monitoringu oraz zaproponujemy szeroki katalog działań zmierzających do minimalizowania skutków suszy. PPSS to dokument nie tylko na najbliższe lata. Wyznaczy on także perspektywę dla kolejnych takich opracowań w przyszłości – dodaje Prezes Daca.

15 sierpnia projekt planu został udostępniony drogą elektroniczną, poprzez podane poniżej strony internetowe. Za ich pośrednictwem każda zainteresowana osoba może zgłosić swoje uwagi lub wnioski, wypełniając formularz dostępny w wersji on-line.
Pierwsze z cyklu 15 spotkań konsultacyjnych w wybranych miastach w Polsce odbędzie się 11 września w Poznaniu. Spotkaniu będzie towarzyszyła konferencja prasowa poświecona szczegółom planu przeciwdziałania skutkom suszy. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny spotkań konsultacyjnych, będą podane na stronie: stopsuszy.pl
Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką suszy – zarówno do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i do mieszkańców miast oraz gmin.

FORMY UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTU

  • Podczas konsultacji społecznych materiały będą dostępne w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, pok. 309)
  • oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych:

www.stopsuszy.plwww.wody.gov.plwww.gospodarkamorska.bip.gov.plwww.gov.pl/web/gospodarkamorska;
www.bialystok.wody.gov.plwww.bydgoszcz.wody.gov.pl; www.gdansk.wody.gov.pl; www.gliwice.wody.gov.pl; www.krakow.wody.gov.pl; www.lublin.wody.gov.pl; www.poznan.wody.gov.pl; www.rzeszow.wody.gov.pl; www.szczecin.wody.gov.pl; www.warszawa.wody.gov.pl; www.wroclaw.wody.gov.pl

Źródło: Wody Polskie

Udostępnij artykuł