Rozporządzenie nt. programu wczesnego wykrywania zakażeń wirusem ASF

Rozporządzenie nt. programu wczesnego wykrywania zakażeń wirusem ASF

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, o wprowadzeniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Program o którym mowa wyżej stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. a wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r., które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2022 r.

Źródło: PZŁ

Udostępnij artykuł