Rozpędza się ukraiński eksport drobiu

Rozpędza się ukraiński eksport drobiu

Od początku tego roku do końca kwietnia ukraiński eksport drobiu wzrósł o 40 procent w stosunku do  analogicznego okresu rok wcześniej. Wśród największych klientów ukraińskich firm drobiarskich są Arabia  Saudyjska, Holandia oraz Słowacja.  W dwóch ostatnich  z wymienionych krajów  największy ukraiński koncern  drobiarski Grupa MHP posiada własne zakłady zaopatrujące się w surowiec u spółki matki. W związku z tym  spekuluje się, że ukraińska ofensywa drobiarska w Europie przybierze jeszcze na sile w związku z kolejnymi akwizycjami MHP.

Przypominamy, że w 2018 roku drób wyeksportowany z Ukrainy miał wartość ponad pół miliarda dolarów. Wzrost eksportu drobiu wzrósł wartościowo aż 30 procent. Przyrost wolumenu ukraińskiej sprzedaży eksportowej wyniósł 21 procent (wolumen eksportu mięsa drobiowego za 2018 rok dla Ukrainy to 329 tys. ton). Największym zagranicznym rynkiem zbytu dla ukraińskiego drobiu byli Holendrzy. W dalszej kolejności Słowacja i Arabia Saudyjska. Największym Ukraińskim przedsiębiorstwem dostarczającym drób do Unii Europejskiej jest Grupa MHP.

Źródło: kipdip

Udostępnij artykuł