Rozmowy z przedstawicielami plantatorów buraków cukrowych

Rozmowy z przedstawicielami plantatorów buraków cukrowych

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z przedstawicielami plantatorów buraków cukrowych.

Poruszonych zostało szereg istotnych kwestii związanych ze znaczeniem sektora buraka cukrowego, głównymi trudnościami w zakresie opłacalności produkcji oraz uwarunkowaniami środowiskowo-klimatycznymi.

W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

O płatnościach związanych z produkcją

Dyskutowano także na temat stosowania płatności związanych z produkcją w nowej perspektywie finansowej oraz wysokości wsparcia tych płatności zaproponowanego
w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027.

Będzie wsparcie po roku 2022

Szef resortu rolnictwa zapewnił, że sektor buraków cukrowych będzie objęty wsparciem związanym z produkcją również po roku 2022. Spełnia on bowiem przesłanki objęcia płatnościami związanymi wynikające z przepisów unijnych.

Należy jednak zauważyć, że środki finansowe na płatności związane z produkcją, w tym na sektor buraków cukrowych, to środki pochodzące z pomniejszenia puli środków na płatność podstawową (obecnie jednolita płatność obszarowa). Pula środków, która może zostać przeznaczona na wsparcie związane z produkcją ograniczona jest do 15% rocznej puli środków na płatności bezpośrednie.

Wsparcie również w ramach ekoschematów

Jednocześnie należy podkreślić, że producenci buraków cukrowych będą mogli korzystać z innych form wsparcia w ramach systemu płatności bezpośrednich, w tym z ekoschematów.

W kampanii roku 2021 o płatności związane z produkcją do buraków cukrowych ubiegało się ok. 27 tys. rolników, którzy zgłosili do wsparcia ok. 245 tys. ha upraw.

Rozmowy z branżą będą kontynuowane i będą uwzględniać inne płatności związane z produkcją.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł