Rolnicza susza 1219 gminach Polski

Rolnicza susza 1219 gminach Polski

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -87 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 50 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 IV-20 VI).
Największy deficyt wody w okresie 1 maj – 30 czerwca br. notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego, wynosił od -230 mm do -239 mm. Duży deficyt wody od -160 do
-230 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -110 do -160 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejsze niedobory wody wynoszące powyżej -110 mm.
Susza rolnicza występuje na terenie województw:
• Lubuskiego,
• Wielkopolskiego,
• Łódzkiego
• Opolskiego,
• Podlaskiego,
• Mazowieckiego,
• Zachodniopomorskiego,

• Dolnośląskiego,
• Lubelskiego,
• Pomorskiego,
• Kujawsko-pomorskiego,
• Śląskiego,
• Świętokrzyskiego,
• Warmińsko-mazurskiego.
Susza notowana jest w uprawach:
• Zbóż jarych,
• Zbóż ozimych,
• Krzewów owocowych
• Truskawek,
• Rzepaku i rzepiku,
• Roślin strączkowych,

• Kukurydzy na ziarno,
• Kukurydzy na kiszonkę
• Drzew owocowych,
• Warzyw gruntowych,
• Tytoniu,
• Buraka cukrowego,
• Ziemniaka,
• Chmielu
W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2019 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1219 gminach Polski (49,21% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 670 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 28,09% gruntów ornych.
W tym okresie bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1218 gminach Polski (49,17% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 1060 gmin. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 25,67% gruntów ornych.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła w 1075 gminach Polski (43,40% gmin kraju). Odnotowano ją w 13 województwach na powierzchni 23,66% gruntów ornych. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 804 gmin z nastąpił wzrost o 223 gminy z wystąpieniem suszy.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano w dalszym ciągu w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 961 gminach Polski (38,80% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 639 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 19,86% gruntów ornych.
Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 785 gminach Polski (31,69% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 715 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 13,05% gruntów ornych.
Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 785 gminach Polski (31,69% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost o 715 gmin z wystąpieniem suszy Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 13,05% gruntów ornych.
Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 785 gminach Polski (31,69% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania w tych uprawach nastąpił wzrost o 682 gminy z wystąpieniem suszy Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 15,80% gruntów ornych.

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 733 gminach Polski (29,59% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 535. Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 15,87% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 322 gminach Polski (13,00 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 283. Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 6,17% gruntów ornych.
Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 322 gminach Polski (13,00 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 283. Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 5,58% gruntów ornych.
Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Wystąpiła w 322 gminach Polski (13,00% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 268 gminy z wystąpieniem suszy Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 5,29% gruntów ornych.
Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 60 gminach Polski (2,42 % gmin kraju). Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,68% gruntów ornych.
Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 41 gminach Polski (1,66 % gmin kraju). Odnotowano ją w 2 województwach na powierzchni 0,36% gruntów ornych.
Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 7 gminach Polski (0,28 % gmin kraju). Odnotowano ją w 2 województwach na powierzchni 0,01% gruntów ornych.


Źródło: IUNG – PIB

Udostępnij artykuł