Regionalna Konferencja Rolna w Sieradzu

Regionalna Konferencja Rolna w Sieradzu

23 maja br., odbyła się w Sieradzu Regionalna Konferencja Rolna, zorganizowana przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Gośćmi wydarzenia byli: Joanna Kopcińska – rzecznik rządu i sekretarz stanu Kancelarii  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłowie na Sejm RP: Piotr Polak, Marek Matuszewski i Paweł Rychlik. Wśród zaproszonych gości obecni byli także  przedstawiciele samorządu woj. łódzkiego oraz  instytucji związanych z rolnictwem. Łódzki Oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa reprezentował Dyrektor Janusz Ciesielski wraz z zastępcami Jeremiuszem Kulisiewiczem i Markiem Sarwą.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowanie, uczestniczyło w niej ponad 250 osób z regionu, którzy mogli wysłuchać istotnych informacji na ważne tematy dla całej branży rolniczej.

Minister Joanna Kopcińska przedstawiła dotychczasowe działania Rządu RP na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie i pogratulowała organizatorom udanej konferencji oraz dużego zainteresowania ze strony środowiska.

Minister Ryszard Zarudzki omówił zasady Wspólnej Polityki Rolnej  po 2020 roku, poruszył także temat premii dla młodych rolników oraz restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych. 

W konferencji brali udział także przedstawiciele urzędu marszałkowskiego w Łodzi w osobach członków zarządu Andrzeja Górczyńskiego oraz Grzegorza Wojciechowskiego, którzy omówili działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie w regionie m.in. o nowych środkach przeznaczonych na spółki wodne w województwie.

Janusz Ciesielski Dyrektor OT KOWR w Łodzi przedstawił zebranym nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Omówiono również zadania stojące przed KOWR, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz ARIMR w najbliższym czasie.

Konferencja zakończyła się bardzo interesującą sesją pytań rolników i odpowiedzi ze strony Ministra Zarudzkiego oraz przedstawicieli obecnych na konferencji instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł