Rada do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych

Rada do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych

Minister Rolnictwa swoim zarządzeniem nr 36 utworzył Radę do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Rada ma być organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a do jej zadań należą:

 1. opiniowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych;
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z klasyfikacją tusz zwierząt rzeźnych;
 3. opiniowanie wniosków w sprawie procedury zatwierdzania urządzeń służących do klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych, a także opiniowanie wyników prac związanych z tą procedurą;
 4. analizowanie prawidłowości działania systemu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.

W skład Rady wchodzi po jednym, zaproszonym przez Ministra do udziału w pracach Rady, przedstawicielu:

 1. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 2. Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego;
 3. Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie;
 4. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 5. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 6. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 7. Krajowej Rady Izb Rolniczych;
 8. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”;
 9. Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP;
 10. Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej;
 11. Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego;
 12. Związku „Polskie Mięso”;
 13. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego;
 14. Grupy SOKOŁÓW S.A.;
 15. Animex Foods Sp. z o.o. sp.k;
 16. GOBARTO S.A.;
 17. Masarni Ubojni „Zemat” Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna;
 18. Ubojni Zwierząt Robert Rytel;
 19. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Źródło: WIR

Udostępnij artykuł