Przyszłość nasiennictwa w UE - konsultacje publiczne

Przyszłość nasiennictwa w UE - konsultacje publiczne

Komisja Europejska przygotowała dokument Inception Impact Assesment dotyczący dostosowania prawodawstwa UE w zakresie materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego do celów politycznych Zielonego Ładu i związanych z nim strategii „Od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem udostępnionym pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Plant-and-forest-reproductive-material-revised-rules-_en i wyrażenia swoich opinii.

 Konsultacje trwają do 13 lipca 2021 r.

Źródło: PIORiN

Udostępnij artykuł