Przetworzone białko zwierzęce w paszach dla trzody chlewnej i drobiu

Przetworzone białko zwierzęce w paszach dla trzody chlewnej i drobiu

Wchodzi w życie możliwość krzyżowego stosowania przetworzonych białek zwierzęcych (PAP) w paszach dla trzody chlewnej i drobiu.

Komisja Europejska wydała rozporządzenie, w którym właśnie 7 września jest datą kiedy to dozwolone jest krzyżowe skarmianie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego z ubocznych produktów powstających podczas uboju zdrowych zwierząt rzeźnych (odpady kat. III).

W praktyce oznacza to, że możliwe jest wykorzystanie surowców przygotowanych na bazie odpadów drobiowych (w żywieniu trzody chlewnej) oraz wieprzowych (w żywieniu drobiu). Nadal zakazane będzie wykorzystanie paszowe surowców pochodzących z odpadów wyższych kategorii ryzyka (I i II), a także stosowanie pasz zwierzęcych w żywieniu przeżuwaczy, oraz wyprodukowanych z odpadów pozyskanych podczas uboju przeżuwaczy. 

Według zwolenników przywrócenia stosowania PAP, w UE występuje deficyt białka strukturalnego. Ponowne wprowadzenie możliwości korzystania z innych źródeł białka może zmniejszyć zależność UE od importu, a jednocześnie poprawić zrównoważenie łańcucha żywnościowego i hodowlanego. Ponowne wprowadzenie PAP przyczyni się do polityki UE dotyczącej planu białkowego i polityki dotyczącej łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania. Ponadto stosowanie PAP zoptymalizuje wykorzystanie ograniczonych zasobów i pozwoli uniknąć marnotrawstwa. Dodatkowo możliwość krzyżowego stosowania PAP dla drobiu i trzody chlewnej jest w pełni zgodne z celami strategii „od pola do stołu” i planu działania na rzecz obiegu zamkniętego. Nowelizacją ustawy tej stworzy nowy rynek dla unijnych producentów drobiu, trzody chlewnej i owadów, a także dla producentów pasz.

Źródło: www.3trzy3.pl 

Udostępnij artykuł