Programy, narzędzia internetowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym

Programy, narzędzia internetowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dniu 3 grudnia 2019 r. (wtorek) w siedzibie Oddziału CDR w Poznaniu przy ul. Winogrady 63, szkolenie pn.: „Programy komputerowe, narzędzia internetowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym”

Celem szkolenia jest zapoznanie doradców z obecnymi na rynku programami wspomagającymi zarządzanie gospodarstwem rolnym. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną programy dotyczące:
– monitoringu krów mlecznych opartego na inteligentnych biosensorach,
– systemów wspomagania prowadzenia gospodarstwa rolnego,
– satelitarnego monitoringu upraw oraz map aplikacyjnych,
– zarządzania gospodarstwem rolnym,
– monitoringu procesu produkcji,
– przygotowania planu nawozowego.

Rolnicy coraz częściej korzystają z innowacyjnych programów i aplikacji, które ułatwiają im zarządzanie gospodarstwem, dlatego też zdobyta na szkoleniu wiedza poszerzy zakres kompetencji doradców rolniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy zdobędą również praktyczne umiejętności obsługi programów, które mogą przyczynić się do usprawnienia pracy zarówno doradców, jak i rolników.
Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych oraz rolników.

Szkolenie odbędzie się w CDR w Brwinowie, Oddział Poznań, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań.

Źródło: CDR

Udostępnij artykuł