Prognozowanie powodzi, zmiany klimatu, ochrona wód. Najważniejszy w Europie kongres wodny rozpoczyna się w poniedziałek (online)

Prognozowanie powodzi, zmiany klimatu, ochrona wód. Najważniejszy w Europie kongres wodny rozpoczyna się w poniedziałek (online)

Uczestnicy 6th IAHR Europe Congress będą rozmawiać m.in. o tym, jak przewidzieć powódź i w zrównoważony sposób rozwijać miejskie systemy wodociągowe. W planie wydarzenia są sesje oraz webinary połączone z dyskusjami ze słuchaczami. Miejsca ciekawe pod względem inżynierii wodnej otrzymają wyróżnienia. W kongresie weźmie udział online ponad 400 specjalistów z 53 państw. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są: PAN, SGGW i Instytut Geofizyki PAN.

15-18 lutego odbędzie się 6th IAHR Europe Congress, międzynarodowy kongres naukowy o tematyce wodnej pod hasłem „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames, No Borders”. Kongresy IAHR są największymi europejskimi spotkaniami naukowców i inżynierów zajmujących się tematyką wody.

Podczas wydarzenia uczestnicy przyjrzą się problemom zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk wodnych, hydrauliki środowiskowej, inżynierii hydraulicznej i naturalnych zagrożeń. Wśród panelistów będą reprezentanci międzyrządowego programu hydrologicznego UNESCO (The Intergovernmental Hydrological Programme) czy Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization).

„Ten kongres to świetna platforma do dzielenia się pomysłami i rozmawiania o potrzebach badań i obecnym stanie wiedzy w szeroko pojętej dziedzinie hydrologii, którą uprawiają specjaliści z różnych obszarów: geofizyki, matematyki, chemii. Badacze powinni pracować na pograniczach tych obszarów, wykorzystując rozmaite narzędzia naukowe, aby móc przyglądać się problemom wodnym z różnych perspektyw” – mówi prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Przyszłość badań hydrologicznych

Jednym ze skutków zmian klimatu będzie coraz częstsze występowanie powodzi. Uczestnicy wtorkowej sesji „Enhanced Flood Risk modeling” – „Uncertainty, natural hazards and risks” pomówią o czynnikach wywołujących powodzie, obliczeniach i technikach wykrywania. Skoncentrują się na możliwych aspektach ulepszonego modelowania ryzyka powodzi, w tym na wykorzystaniu danych w wysokiej rozdzielczości do prognozowania powodzi miejskich, wpływie zmian klimatu na ryzyko powodzi, zastosowaniu w modelowaniu powodzi technologii takich, jak teledetekcja, ulepszona reprezentacja ryzyka i zarządzanie nim.

„Jeśli przyjrzymy się perspektywom europejskich badań hydrologicznych, to ważnym zagadnieniem jest dobry stan ekologiczny rzek. Ostatnie badania pokazują, że istotną kwestią w jego osiągnięciu jest hydromorfologia. Wiemy, jak bardzo ochrona przeciwpowodziowa oddziałuje na rzeki, ale z perspektywy redukcji ryzyka powodzi ważnym tematem przyszłych badań będą nie tylko nasze prognozy dotyczące prędkości wzbierania wody na terenach zalewowych, ale także elastyczność systemów hydraulicznych” – mówi prof. Tomasz Okruszko, prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i ekspert Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN.

Zrównoważony rozwój to taki, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, ale także uwzględnia przyszłe potrzeby ludności. W czasie środowej sesji „Towards sustainability in urban waters systems” paneliści i słuchacze zastanowią się nad propozycjami działań prowadzących do zrównoważonego odwadniania obszarów miejskich, zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów. Przyjrzą się badaniom, metodologiom i algorytmom, które mogą poprawić wskaźniki rozwoju miejskich systemów wodociągowych. Przeanalizują zużycie energii w budynkach, związki wody z energią w środowiskach miejskich oraz możliwości ponownego wykorzystania wody lub optymalizacji zasobów wodnych w miastach np. przez elektrownie.

Transmisje z Warszawy, Berlina, Wiednia, Brukseli i Sheffield

Ze względu na trwającą pandemię kongres odbędzie się online w formule spotkań z limitem miejsc w studiach zorganizowanych w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk, a także w stacjach Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Wiedniu i Brukseli oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Spotkania te transmitowane będą do uczestników z całego świata. Kongres organizowany jest z

zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Uroczystość otwarcia kongresu odbędzie się 15 lutego o godz. 10.00 i będzie transmitowana na profilu Polskiej Akademii Nauk na Facebooku. Będzie tu można także obejrzeć na żywo rozdanie nagród Regional IAHR Hydro-Environment Heritage i Industry Innovation Awards przyznawanych obiektom inżynierii hydraulicznej oraz zamknięcie konferencji. Webinary i sesje będą dostępne dla osób, które wcześniej zgłosiły swój udział.

Organizatorami wydarzenia są Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Geofizyki PAN. Kongres odbywa się pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych (The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research).

Harmonogram i dodatkowe informacje o kongresie IAHR można znaleźć na stronie https://iahr2020.pl/.

Źródło: SGGW

Udostępnij artykuł